Du kan se og kommentere alle nedenstående forslag, når du har registreret dig

Søg

 

Læs

 

Kommentér

 

Del

 

Brug søgefeltet nedenfor eller gå via emnegrupper for at finde forslag, der er relevante for dig

Læs forslaget til dansk standard, så du kan overveje, hvad det vil betyde for dig og din forretning

Kommentér på dette forslag

Vi gør det let for dig at dele standardforslag og kommentarer med dine kollegaer

Skriv dine kommentarer til forslag til standarder

Velkommen til høringssiderne, hvor du kan se de nyeste forslag til standarder, dvs. de europæiske og internationale standarder, der implementeres i Danmark. Du kan også se de danske forslag.

Du har mulighed for at kommentere forslagene og sende kommentarerne til os, så snart du har registreret dig som bruger. Vi sørger for, at de indgår i den samlede danske tilbagemelding til de europæiske og internationale arbejdsgrupper. I de tilfælde, hvor der er tale om en ren dansk standard, behandler det ansvarlige standardiseringsudvalg dine kommentarer.

Se alle forslag

 

De mest populære forslag

 

DSF/prEN 415-4

Pakkemaskiner – Sikkerhed – Del 4: Palleterings- og afpalleteringsmaskiner og tilbehør

Slutdato: 09-03-2019

Kommenter 0 kommentarer

DSF/ISO/DIS 22301

Sikkerhed og robusthed – Ledelsessystemer til forretningskontinuitet – Krav

Slutdato: 11-03-2019

Kommenter 0 kommentarer

DSF/prEN ISO 23386

BIM og andre digitale processer brugt i byggeri – Metodologi til at beskrive, formidle og forvalte parametre

Slutdato: 25-03-2019

Kommenter 0 kommentarer

DSF/ISO/IEC DIS 27552

Sikkerhedsteknikker – Forlængelse til ISO/IEC 27001 og ISO/IEC 27002 med henblik på styring af personfølsomme oplysninger – Krav og retningslinjer

Slutdato: 25-02-2019

Kommenter 0 kommentarer