Du kan se og kommentere alle nedenstående forslag, når du har registreret dig

Søg

 

Læs

 

Kommentér

 

Del

 

Brug søgefeltet nedenfor eller gå via emnegrupper for at finde forslag, der er relevante for dig

Læs forslaget til dansk standard, så du kan overveje, hvad det vil betyde for dig og din forretning

Kommentér på dette forslag

Vi gør det let for dig at dele standardforslag og kommentarer med dine kollegaer

Skriv dine kommentarer til forslag til standarder

Velkommen til høringssiderne, hvor du kan se de nyeste forslag til standarder, dvs. de europæiske og internationale standarder, der implementeres i Danmark. Du kan også se de danske forslag.

Du har mulighed for at kommentere forslagene og sende kommentarerne til os, så snart du har registreret dig som bruger. Vi sørger for, at de indgår i den samlede danske tilbagemelding til de europæiske og internationale arbejdsgrupper. I de tilfælde, hvor der er tale om en ren dansk standard, behandler det ansvarlige standardiseringsudvalg dine kommentarer.

Se alle forslag

 

De mest populære forslag

 

DSF/EN 1990 DK NA:2013 Anneks B5:2017

Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner

Slutdato: 01-07-2017

Kommenter 0 kommentarer

DSF/prEN 1366-13

Prøvning af installationers brandmodstandsevne – Del 13: Skorstene

Slutdato: 02-06-2017

Kommenter 0 kommentarer

DSF/prEN 13369

Almindelige regler for præfabrikerede betonprodukter

Slutdato: 09-06-2017

Kommenter 0 kommentarer

DSF/prEN ISO 25178-600

Geometriske produktspecifikationer (GPS) – Overfladebeskaffenhed: Areal – Del 600: Metrologiske egenskaber for areal-topografiske målemetoder (ISO/DIS 25178-600:2017)

Slutdato: 09-06-2017

Kommenter 0 kommentarer