Du kan se og kommentere alle nedenstående forslag, når du har registreret dig

Søg

 

Læs

 

Kommentér

 

Del

 

Brug søgefeltet nedenfor eller gå via emnegrupper for at finde forslag, der er relevante for dig

Læs forslaget til dansk standard, så du kan overveje, hvad det vil betyde for dig og din forretning

Kommentér på dette forslag

Vi gør det let for dig at dele standardforslag og kommentarer med dine kollegaer

Skriv dine kommentarer til forslag til standarder

Velkommen til høringssiderne, hvor du kan se de nyeste forslag til standarder, dvs. de europæiske og internationale standarder, der implementeres i Danmark. Du kan også se de danske forslag.

Du har mulighed for at kommentere forslagene og sende kommentarerne til os, så snart du har registreret dig som bruger. Vi sørger for, at de indgår i den samlede danske tilbagemelding til de europæiske og internationale arbejdsgrupper. I de tilfælde, hvor der er tale om en ren dansk standard, behandler det ansvarlige standardiseringsudvalg dine kommentarer.

Se alle forslag

 

De mest populære forslag

 

DSF/prEN 934-6 rev

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel – Del 6: Prøveudtagning, overensstemmelseskontrol og vurdering af overensstemmelse

Slutdato: 27-03-2017

Kommenter 0 kommentarer

DSF/prEN 13791

Fastlæggelse af betons trykstyrke i konstruktioner eller konstruktionselementer

Slutdato: 10-04-2017

Kommenter 0 kommentarer

DSF/prEN 17077

Bestemmelse af brandtekniske egenskaber af støvlag

Slutdato: 25-03-2017

Kommenter 0 kommentarer

DSF/prEN 61076-3-119:2017

Konnektorer til elektronisk udstyr – Produktkrav – Del 3-119: Rektangulære konnektorer – Detailspecifikation for uskærmede, frie og faste 10 vejs konnektorer med push-pull kobling til industrielle miljøer med frekvenser op til 100 MHz

Slutdato: 25-03-2017

Kommenter 0 kommentarer