Hovedemnegrupper

Emneområder:
Udvalgsnummer: S-431 (n) (Ikke-hormonale præventive midler)
Kilde: ISO
Slutdato: 18-10-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-337 (Turisme)
Kilde: ISO
Slutdato: 20-10-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 21-10-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-008 (Brandslukningsmateriel)
Kilde: CEN
Slutdato: 21-10-2019
Se mereSe mindre
 
Denne Europæiske Standard definerer iltreduktionsanlæg, der anvendes til brandforebyggelse ved at skabe en atmosfære med permanent lavere iltkoncentration i et område. Niveauet af iltreduktion er defineret gennem de individuelle risici for disse områder (se anneks A). Iltreduktion opnås gennem tekniske systemer, som tilfører luft, der indeholder en reduceret iltkoncentration. Denne europæiske standard fastlægger minimumskrav og definerer specifikationer af design, installation og vedligeholdelse af permanente iltreduktionsanlæg med iltreduceret luft i bygninger og industrielle produktionsanlæg. Standarden gælder også for udvidelse og ændring af eksisterende anlæg. Denne europæiske standard gælder for iltreduktionsanlæg, der anvender nitrogen til vedvarende at holde iltkoncentrationen nede i lukkede rum. NOTE I dag er nitrogen den bedst egnede gas til iltreduktion. For så vidt angår andre gasser, kan denne europæiske standard anvendes som grundlag. Denne europæiske standard gælder ikke for iltreduktionsanlæg, der benytter vandtåger eller forbrændingsgasser. Denne europæiske standard gælder ikke for: – eksplosionsundertrykkende systemer – eksplosionsbeskyttelsessystemer – brandslukningssystemer, der anvender gasformige slukningsmidler – inertisering af flytbare beholdere – systemer, hvori iltniveauer er reduceret af andre årsager end brandforebyggelse (fx stålbearbejdning i tilstedeværelsen af inaktiv gas med henblik på at undgå dannelsen af oxidlag) – inertisering, som er nødvendig under reparationsarbejde på systemer eller udstyr (fx svejsning) med henblik på at eliminere risikoen for brand eller eksplosion. Denne standard dækker foruden betingelserne for det pågældende iltreduktionsanlæg med komponenter visse krav til adskillende bygningsdele til det beskyttede område. Området, som er beskyttet gennem et iltreduktionsanlæg, er et kontrolleret og løbende overvåget atmosfære til udvidet anvendelse. Denne standard dækker ikke uventilerede lukkede rum, der kan indeholde farlige gasser.
Udvalgsnummer: S-167 (Legetøj, sikkerhed)
Kilde: CEN
Slutdato: 21-10-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-347 (Vejmaterialer og vejbygning)
Kilde: CEN
Slutdato: 21-10-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-1996 (Eurocode murværkskonstruktioner og -produkter)
Kilde: CEN
Slutdato: 21-10-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-002 (Døre, vinduer, skodder, porte og beslag)
Kilde: CEN
Slutdato: 21-10-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-336 (Beskyttelsesbeklædning og personligt beskyttelsesudstyr)
Kilde: CEN
Slutdato: 23-10-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-559 (Ydeevne for elektriske husholdningsapparater og lignende)
Kilde: CLC
Slutdato: 23-10-2019
Se mereSe mindre
 
Denne standard specificerer de prøvningsmetoder der gælder ved prøvning af vaske/tørremaskiner til husholdningsbrug i deres funktion til vask og tørring af tekstiler. Hvis kun de individuelle funktioner i disse maskiner skal prøves, skal det enten gøres i overenstemmelse med IEC 60456 (kun for vask) eller IEC61121 (kun for tørring). Denne standard beskæftiger sig med ydeevnekriterier, inklusive energi- og vandforbrug. NOTE – Vaske/tørremaskiner til fællesbrug i lejlighedskomplekser eller i ikke kommercielle vaskerier er omfatter af scopet for denne standard, men maskiner til kommercielle vaskerier er ikke omfattet.