Hovedemnegrupper

Udvalgsnummer: S-276 (Geografisk information)
Kilde: ISO
Slutdato: 06-12-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-305 (Maling, lim, lak og fugeprodukter)
Kilde: ISO
Slutdato: 07-12-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-305 (Maling, lim, lak og fugeprodukter)
Kilde: ISO
Slutdato: 07-12-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-305 (Maling, lim, lak og fugeprodukter)
Kilde: ISO
Slutdato: 07-12-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-305 (Maling, lim, lak og fugeprodukter)
Kilde: ISO
Slutdato: 07-12-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-305 (Maling, lim, lak og fugeprodukter)
Kilde: ISO
Slutdato: 07-12-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-388 (Bevaring af kulturarven)
Kilde: ISO
Slutdato: 07-12-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-1990 (Eurocode last- og sikkerhed)
Kilde: DS
Slutdato: 08-12-2019
Se mereSe mindre
 
Eurocode 8 gælder for dimensionering og udførelse af bygge- og anlægsarbejder i seismiske områder. Formålet er i tilfælde af jordskælv at sikre: – at menneskeliv bliver beskyttet – at begrænse ødelæggelse – at konstruktioner der er vigtige for borgernes beskyttelse forbliver operationelle.
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-142 (n)
Kilde: ISO
Slutdato: 10-12-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-268 Jernbaneudstyr
Udvalgsnummer: S-268 (Jernbaneudstyr)
Kilde: CEN
Slutdato: 11-12-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-245 (Gasforbrugende apparater)
Kilde: CEN
Slutdato: 11-12-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-132 (Trykbærende udstyr)
Kilde: CEN
Slutdato: 18-12-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-315 Afløbsteknik
Udvalgsnummer: S-315 (Afløbsteknik)
Kilde: DS
Slutdato: 21-12-2019
Se mereSe mindre
 
Denne standard gælder for afløbsinstallationer i bygninger og i jord inden for grundgrænsen til bortledning af spildevand, regnvand og drænvand. Bortledning kan ske til hovedafløbsledninger, til anlæg for rensning, til opsamling, til nedsivning eller til udledning. Standarden gælder også for afløbsinstallationer for møddingsvand, ajle og gylle fra og med gulvafløb, overkant af afløb fra gulvrender, kanaler og lignende til tilslutning til beholdere. Standarden gælder såvel for nye installationer som for ændringer og tilføjelser i eksisterende anlæg. Ved ændringer såsom reparation, flytning eller udskiftning af installationerne, skal de nu gældende regler anvendes, for de dele af installationerne der ændres. Overgangsstykker, der anvendes, skal være egnet til formålet.
Emneområder: S-440 Softwaremetodikker
Udvalgsnummer: S-440 (Styring af IT, IT Service Management og IT kvalitetsstyringsmetoder)
Kilde: ISO
Slutdato: 22-12-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-115 Akustik
Udvalgsnummer: S-115 (Akustik)
Kilde: ISO
Slutdato: 23-12-2019
Se mereSe mindre
 
Denne standard fastlægger en teknikermetode (klasse 2) til bestemmelse af lydeffektniveauer fra store maskiner og anlæg med henblik på en vurdering af lydtrykniveauet i det eksterne miljø.