Byggeri og anlæg

Udvalgsnummer: S-245 (Gasforbrugende apparater)
Kilde: CEN
Slutdato: 11-12-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-315 Afløbsteknik
Udvalgsnummer: S-315 (Afløbsteknik)
Kilde: DS
Slutdato: 21-12-2019
Se mereSe mindre
 
Denne standard gælder for afløbsinstallationer i bygninger og i jord inden for grundgrænsen til bortledning af spildevand, regnvand og drænvand. Bortledning kan ske til hovedafløbsledninger, til anlæg for rensning, til opsamling, til nedsivning eller til udledning. Standarden gælder også for afløbsinstallationer for møddingsvand, ajle og gylle fra og med gulvafløb, overkant af afløb fra gulvrender, kanaler og lignende til tilslutning til beholdere. Standarden gælder såvel for nye installationer som for ændringer og tilføjelser i eksisterende anlæg. Ved ændringer såsom reparation, flytning eller udskiftning af installationerne, skal de nu gældende regler anvendes, for de dele af installationerne der ændres. Overgangsstykker, der anvendes, skal være egnet til formålet.
Udvalgsnummer: S-245 (Gasforbrugende apparater)
Kilde: CEN
Slutdato: 23-12-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-417 (Bæredygtighed og afgivelsen af farlige stoffer i byggeriet)
Kilde: CEN
Slutdato: 23-12-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-347 (Vejmaterialer og vejbygning)
Kilde: CEN
Slutdato: 23-12-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-1993 (Eurocode stål, komposit og aluminiumkonstruktioner og -produkter)
Kilde: ISO
Slutdato: 25-12-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-1995 (Eurocode trækonstruktioner og -produkter)
Kilde: CEN
Slutdato: 06-01-2020
Se mereSe mindre
 
Denne standard angiver en metode til bestemmelse af karakteristiske værdier af mekaniske egenskaber og densitet for definerede populationer af visuelt og/eller mekanisk styrkesorterede kvaliteter af savet træ. Derudover dækker den faserne indenfor prøvetagning, prøvning, analyse og præsentation af data. Der er også angivet en metode til kontrol af styrken af ​​en prøve op imod de beregnede værdi. Værdier af de mekaniske egenskaber og densitet, fastsat i overensstemmelse med denne standard, kan benyttes ved tildeling af klasser kvaliteter og arter til styrkeklasserne i EN 338.
Udvalgsnummer: S-1995 (Eurocode trækonstruktioner og -produkter)
Kilde: CEN
Slutdato: 06-01-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-347 (Vejmaterialer og vejbygning)
Kilde: CEN
Slutdato: 06-01-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-1995 (Eurocode trækonstruktioner og -produkter)
Kilde: CEN
Slutdato: 13-01-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-008 (Brandslukningsmateriel)
Kilde: CEN
Slutdato: 13-01-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-181 Termisk isolering
Udvalgsnummer: S-181 (Termisk isolering)
Kilde: DS
Slutdato: 15-01-2020
Se mereSe mindre
 
Standarden angiver regler for beregning af beboelsesbygningers varmetab. Beregning af konstruktionsdeles transmissionskoefficienter samt fastsættelse af materialers varmeledningsevne.