Energi og miljø

Emneområder: S-809 Bioteknologi
Udvalgsnummer: S-809 (Bioteknologi)
Kilde: ISO
Slutdato: 03-11-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-461 (Klassifikation af brændstof til skibe)
Kilde: ISO
Slutdato: 03-12-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-283 Miljøledelse
Udvalgsnummer: S-283 (Miljøledelse)
Kilde: CEN
Slutdato: 04-12-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-283 Miljøledelse
Udvalgsnummer: S-283 (Miljøledelse)
Kilde: CEN
Slutdato: 04-12-2019
Se mereSe mindre
 
Denne internationale standard beskriver principperne for og opbygningen af livscyklusvurderinger (LCA), herunder: a) livscyklusvurderingens formål og afgrænsning b) livscykluskortlægningen (LCI-trinnet) c) vurdering af miljøpåvirkninger i livscyklus (LCIA-trinnet) d) livscyklusfortolkningen (fortolkningstrinnet) e) rapportering og kritisk review af livscyklusvurderingen f) livscyklusvurderingens begrænsninger g) forholdet mellem livscyklusvurderingens trin, og h) betingelser for anvendelse af værdibaserede valg og valgfri dele. Denne internationale standard omfatter livscyklusvurdering (LCA) og livscykluskortlægning (LCI). Den beskriver ikke livscyklusmetoden i detaljer og fastlægger ikke metodikker for de enkelte trin i livscyklusvurderingen. Den tilsigtede anvendelse af resultater af livscyklusvurdering eller -kortlægning tages i betragtning ved definitionen af formål og afgrænsning, men selve anvendelsen ligger uden for denne internationale standards anvendelsesområde. Denne internationale standard er ikke beregnet til kontrakts- eller lovgivningsmæssige formål eller til registrering og certificering.
Udvalgsnummer: S-471 (Miljøundersøgelser)
Kilde: CEN
Slutdato: 04-12-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-283 Miljøledelse
Udvalgsnummer: S-283 (Miljøledelse)
Kilde: CEN
Slutdato: 04-12-2019
Se mereSe mindre
 
Se engelsk abstract.