Elektroteknik

Udvalgsnummer: S-454 (Standardiseringsudvalget for elkøretøjer)
Kilde: ISO
Slutdato: 14-01-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-559 (Ydeevne for elektriske husholdningsapparater og lignende)
Kilde: CLC
Slutdato: 15-01-2020
Se mereSe mindre
 
Se engelsk abstract.
Udvalgsnummer: S-534 (Lamper og tilbehør)
Kilde: CLC
Slutdato: 15-01-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-579 (Elektroniske overvågningssystemer)
Kilde: CLC
Slutdato: 05-02-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-561 (Sikkerhed af elektriske husholdningsapparater o.l.)
Kilde: CLC
Slutdato: 05-02-2020
Se mereSe mindre
 
Denne standard beskæftiger sig med sikkerheden af elektriske apparater til mundhygiejne til husholdningsbrug o.l. formål, med en nominel spænding ikke større end 250 V. NOTE 101 Eksempler på apparater dækket af denne standard er tandbørster og mundskylningsapparater.
Udvalgsnummer: S-564 (Elektriske installationer og beskyttelse mod elektrisk stød)
Kilde: CLC
Slutdato: 06-02-2020
Se mereSe mindre
 
De særlige krav i denne del af DS/HD 60364 gælder for elektriske installationer i medicinske områder for at varetage patienters og medicinsk personales sikkerhed. Disse krav refererer hovedsagelig til hospitaler, private klinikker, læge- og tandlægepraksisser, sundhedscentre og særlige medicinske behandlingsrum på arbejdspladsen. Kravene i denne del gælder ikke for elektromedicinsk udstyr (ME-udstyr). Denne del gælder også for elektriske installationer i områder beregnet til medicinsk forskning. NOTE 1 – -Det kan være nødvendigt at ændre den eksisterende elektriske installation i overensstemmelse med denne standard, når der sker en ændring i udnyttelsen af området. Der bør udvises særlig omhu, hvor der udføres intrakardielle procedurer i eksisterende installationer. NOTE 2 – Hvor det er relevant, kan denne standard også anvendes i dyrlægeklinikker. NOTE 3 – -Vedrørende ME-udstyr og ME-systemer henvises der til DS/EN 60601-serien. NOTE 4 – -Det bør sikres, at andre installationer ikke forringer installationerne. NOTE 5 – -Disse krav vedrører fx elektriske installationer til medicinske områder i:  hospitaler og klinikker (herunder mobile enheder)  sanatorier og helseklinikker  særlige områder i hjem for ældre borgere og ældrepleje, hvor patienterne behandles medicinsk  lægecentre, klinikker og afdelinger for ambulant behandling, akutmodtagelser  andre ambulante institutioner (erhvervsmæssige, sportsrelaterede og andre). NOTE 6 – -Anvendelse af dette harmoniseringsdokument fritager ikke for anvendelse af nationale forskrifter.
Udvalgsnummer: DS/S-557 (Styring af kraftsystemer og kommunikation)
Kilde: CENELEC
Slutdato: 19-01-2108
Se mereSe mindre
 
Se engelsk abstract.