Hovedemnegrupper

Emneområder:
Udvalgsnummer: S-142 (n)
Kilde: ISO
Slutdato: 25-01-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-142 (n)
Kilde: ISO
Slutdato: 25-01-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-142 (n)
Kilde: ISO
Slutdato: 25-01-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-142 (n)
Kilde: ISO
Slutdato: 25-01-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-142 (n)
Kilde: ISO
Slutdato: 25-01-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-142 (n)
Kilde: ISO
Slutdato: 25-01-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-579 (Elektroniske overvågningssystemer)
Kilde: CLC
Slutdato: 05-02-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-561 (Sikkerhed af elektriske husholdningsapparater o.l.)
Kilde: CLC
Slutdato: 05-02-2020
Se mereSe mindre
 
Denne standard beskæftiger sig med sikkerheden af elektriske apparater til mundhygiejne til husholdningsbrug o.l. formål, med en nominel spænding ikke større end 250 V. NOTE 101 Eksempler på apparater dækket af denne standard er tandbørster og mundskylningsapparater.
Emneområder: S-084 Gasflasker
Udvalgsnummer: S-084 (Gasflasker)
Kilde: CEN
Slutdato: 05-02-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-444 (Automatisk datafangst)
Kilde: ISO
Slutdato: 05-02-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-564 (Elektriske installationer og beskyttelse mod elektrisk stød)
Kilde: CLC
Slutdato: 06-02-2020
Se mereSe mindre
 
De særlige krav i denne del af DS/HD 60364 gælder for elektriske installationer i medicinske områder for at varetage patienters og medicinsk personales sikkerhed. Disse krav refererer hovedsagelig til hospitaler, private klinikker, læge- og tandlægepraksisser, sundhedscentre og særlige medicinske behandlingsrum på arbejdspladsen. Kravene i denne del gælder ikke for elektromedicinsk udstyr (ME-udstyr). Denne del gælder også for elektriske installationer i områder beregnet til medicinsk forskning. NOTE 1 – -Det kan være nødvendigt at ændre den eksisterende elektriske installation i overensstemmelse med denne standard, når der sker en ændring i udnyttelsen af området. Der bør udvises særlig omhu, hvor der udføres intrakardielle procedurer i eksisterende installationer. NOTE 2 – Hvor det er relevant, kan denne standard også anvendes i dyrlægeklinikker. NOTE 3 – -Vedrørende ME-udstyr og ME-systemer henvises der til DS/EN 60601-serien. NOTE 4 – -Det bør sikres, at andre installationer ikke forringer installationerne. NOTE 5 – -Disse krav vedrører fx elektriske installationer til medicinske områder i:  hospitaler og klinikker (herunder mobile enheder)  sanatorier og helseklinikker  særlige områder i hjem for ældre borgere og ældrepleje, hvor patienterne behandles medicinsk  lægecentre, klinikker og afdelinger for ambulant behandling, akutmodtagelser  andre ambulante institutioner (erhvervsmæssige, sportsrelaterede og andre). NOTE 6 – -Anvendelse af dette harmoniseringsdokument fritager ikke for anvendelse af nationale forskrifter.
Udvalgsnummer: S-262 (Skibs- og marineteknologi)
Kilde: ISO
Slutdato: 06-02-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-283 Miljøledelse
Udvalgsnummer: S-283 (Miljøledelse)
Kilde: CEN
Slutdato: 06-02-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-858 (3D-print – Additive Manufacturing)
Kilde: CEN
Slutdato: 06-02-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 06-02-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-104 Anæstesiudstyr
Udvalgsnummer: S-104 (Anæstesiudstyr)
Kilde: CEN
Slutdato: 06-02-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-358/U-01 (CEN/TC 19 Gaseous and liquid fuels)
Kilde: CEN
Slutdato: 11-02-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-349 Vejudstyr
Udvalgsnummer: S-349 (Vejudstyr)
Kilde: CEN
Slutdato: 11-02-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-268 Jernbaneudstyr
Udvalgsnummer: S-268 (Jernbaneudstyr)
Kilde: CEN
Slutdato: 11-02-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-489 (Stålrør samt jern- og stålfittings - konstruktion)
Kilde: CEN
Slutdato: 11-02-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 11-02-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-358/U-01 (CEN/TC 19 Gaseous and liquid fuels)
Kilde: CEN
Slutdato: 11-02-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-349 Vejudstyr
Udvalgsnummer: S-349 (Vejudstyr)
Kilde: CEN
Slutdato: 11-02-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 11-02-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-446 Terminologi
Udvalgsnummer: S-446 (Terminologi)
Kilde: ISO
Slutdato: 11-02-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-084 Gasflasker
Udvalgsnummer: S-084 (Gasflasker)
Kilde: CEN
Slutdato: 18-02-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-471 (Miljøundersøgelser)
Kilde: CEN
Slutdato: 18-02-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 18-02-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-268/U-02 (n) (Wheelsets and bogie)
Kilde: CEN
Slutdato: 18-02-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 20-02-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-494 (Grafiske symboler - Piktogrammer til information af offentligheden)
Kilde: ISO
Slutdato: 29-02-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-494 (Grafiske symboler - Piktogrammer til information af offentligheden)
Kilde: ISO
Slutdato: 29-02-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-388 (Bevaring af kulturarven)
Kilde: ISO
Slutdato: 01-03-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-358/U-05 (CEN/TC 343 Solid recovered fuels)
Kilde: CEN
Slutdato: 04-03-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-358/U-05 (CEN/TC 343 Solid recovered fuels)
Kilde: CEN
Slutdato: 04-03-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-358/U-05 (CEN/TC 343 Solid recovered fuels)
Kilde: CEN
Slutdato: 04-03-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-358/U-05 (CEN/TC 343 Solid recovered fuels)
Kilde: CEN
Slutdato: 04-03-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-358/U-05 (CEN/TC 343 Solid recovered fuels)
Kilde: CEN
Slutdato: 04-03-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-828 (Centralvarmekedler og forstøvningsoliebrændere)
Kilde: ISO
Slutdato: 04-03-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-115/U-04 (Bygningsakustik)
Kilde: CEN
Slutdato: 04-03-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-115/U-04 (Bygningsakustik)
Kilde: CEN
Slutdato: 04-03-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-578 (Værktøjer til arbejde under spænding)
Kilde: CLC
Slutdato: 04-03-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-348 Bygningsautomatik
Udvalgsnummer: S-348 (Bygningsautomatik)
Kilde: CEN
Slutdato: 04-03-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-511 (Projektering og montage af højspændingsinstallationer ved spændinger over 1 kV AC og 1,5 kV DC herunder luftledninger)
Kilde: CLC
Slutdato: 04-03-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-872 (Miljø og bæredygtighed for plast)
Kilde: CEN
Slutdato: 04-03-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 04-03-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CLC
Slutdato: 04-03-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-572 (Automatiske elektriske styringer)
Kilde: CLC
Slutdato: 04-03-2020
Se mereSe mindre
 
IEC 60730-2-5: 2013 gælder for automatiske elektriske styringssystemer til automatisk styring af brændere til olie, gas, kul eller andet brændbart materiale, til husholdningsbrug o.l., herunder opvarmning, aircondition og lignende brug. Denne del 2-5 gælder for et komplet styringssystem til brændere og til en separat betjeningsenhed. Denne del 2-5 gælder også for en separat elektronisk højspændingsantændelseskilde og til en separat flammedetektor. Separate tændingsenheder (elektroder, pilotbrændere mv) er ikke omfattet af denne del 2-5, medmindre de er leveret som en del af et kontrolsystem til brændere. Krav til separate tændingstransformere er omfattet af IEC 60989. Systemer der anvender termoelektriske flammetilsyn er ikke omfattet af denne del 2-5. Denne del 2-5 gælder for sikkerhed forbundet med producentens erklærede driftsværdier, driftstider og driftssekvenser, hvor en sådan er forbundet med sikkerhed af brænderen og for prøvning af automatiske elektriske kontrolsystemer til brændere, der anvendes i, på eller i forbindelse med brændere. Denne del 2-5 er beregnet til at blive anvendt sammen med IEC 60730-1. Den blev udarbejdet på grundlag af den fjerde udgave (2010). Titlen på IEC 60730-2-5 Ed 4.0 er blevet opdateret i forhold til titlen på IEC 60730-1 Ed 5.0. IEC 60730-2-5 Ed 4.0 er imidlertid ikke blevet opdateret i overensstemmelse med de tekniske krav i IEC 60730-1 Ed 5.0.
Udvalgsnummer: S-572 (Automatiske elektriske styringer)
Kilde: CLC
Slutdato: 04-03-2020
Se mereSe mindre
 
IEC 60730-2-5: 2013 gælder for automatiske elektriske styringssystemer til automatisk styring af brændere til olie, gas, kul eller andet brændbart materiale, til husholdningsbrug o.l., herunder opvarmning, aircondition og lignende brug. Denne del 2-5 gælder for et komplet styringssystem til brændere og til en separat betjeningsenhed. Denne del 2-5 gælder også for en separat elektronisk højspændingsantændelseskilde og til en separat flammedetektor. Separate tændingsenheder (elektroder, pilotbrændere mv) er ikke omfattet af denne del 2-5, medmindre de er leveret som en del af et kontrolsystem til brændere. Krav til separate tændingstransformere er omfattet af IEC 60989. Systemer der anvender termoelektriske flammetilsyn er ikke omfattet af denne del 2-5. Denne del 2-5 gælder for sikkerhed forbundet med producentens erklærede driftsværdier, driftstider og driftssekvenser, hvor en sådan er forbundet med sikkerhed af brænderen og for prøvning af automatiske elektriske kontrolsystemer til brændere, der anvendes i, på eller i forbindelse med brændere. Denne del 2-5 er beregnet til at blive anvendt sammen med IEC 60730-1. Den blev udarbejdet på grundlag af den fjerde udgave (2010). Titlen på IEC 60730-2-5 Ed 4.0 er blevet opdateret i forhold til titlen på IEC 60730-1 Ed 5.0. IEC 60730-2-5 Ed 4.0 er imidlertid ikke blevet opdateret i overensstemmelse med de tekniske krav i IEC 60730-1 Ed 5.0.
Emneområder: S-115 Akustik
Udvalgsnummer: S-115 (Akustik)
Kilde: ISO
Slutdato: 10-03-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-441 (Informationssikkerhed)
Kilde: ISO
Slutdato: 10-03-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-610 (Elektroniske Display Enheder)
Kilde: IEC
Slutdato: 10-03-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-1900-2 (Eurocode branddimensionering)
Kilde: ISO
Slutdato: 13-03-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: DS/S-517/U-01 (Koblingsudstyr til højspænding)
Kilde: CENELEC
Slutdato: 19-01-2108
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: DS/S-557 (Styring af kraftsystemer og kommunikation)
Kilde: CENELEC
Slutdato: 19-01-2108
Se mereSe mindre
 
Se engelsk abstract.