Hovedemnegrupper

Udvalgsnummer: S-145 (Landbrugsmaskiner Sikkerhed/miljø)
Kilde: ISO
Slutdato: 31-10-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-145 (Landbrugsmaskiner Sikkerhed/miljø)
Kilde: ISO
Slutdato: 31-10-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-1990 (Eurocode last- og sikkerhed)
Kilde: CEN
Slutdato: 02-11-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-1990 (Eurocode last- og sikkerhed)
Kilde: CEN
Slutdato: 02-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-523/U-02 (Stikpropper, stikkontakter og afbrydere)
Kilde: IEC
Slutdato: 03-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-291 (Levnedsmidler, foderstoffer m.v.)
Kilde: ISO
Slutdato: 06-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-450 Hjælpemidler
Udvalgsnummer: S-450 (Hjælpemidler)
Kilde: ISO
Slutdato: 06-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-869 (Jernbanesikkerhed for entreprenører)
Kilde: DS
Slutdato: 07-11-2020
Se mereSe mindre
 
Denne standard fastlægger krav til organer, der udfører certificeringsaudit, overvågningsaudit eller recertificeringsaudit i henhold til DS 21001 – ledelsessystemer for jernbanesikkerhed – infrastrukturarbejde – krav – ud over de krav, der er indeholdt i DS/EN ISO/IEC 17021-1. NOTE – Denne standard kan anvendes som et kriteriedokument for peerreview eller andre auditprocesser.
Emneområder: S-440 Softwaremetodikker
Udvalgsnummer: S-440 (Styring af IT, IT Service Management og IT kvalitetsstyringsmetoder)
Kilde: ISO
Slutdato: 08-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-358/U-09 (ISO/TC 300 Solid recovered fuels)
Kilde: ISO
Slutdato: 09-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-450 Hjælpemidler
Udvalgsnummer: S-450 (Hjælpemidler)
Kilde: CEN
Slutdato: 09-11-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-245 (Gasforbrugende apparater)
Kilde: CEN
Slutdato: 09-11-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-262 (Skibs- og marineteknologi)
Kilde: CEN
Slutdato: 09-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-191 Elevatorer
Udvalgsnummer: S-191 (Elevatorer)
Kilde: CEN
Slutdato: 09-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-181 Termisk isolering
Udvalgsnummer: S-181 (Termisk isolering)
Kilde: ISO
Slutdato: 10-11-2020
Se mereSe mindre
 
Denne standard specificerer en prøvningsmetode til bestemmelse af byggematerialers fugt adsorption/desorptions egenskaber ved variation i fugtighed. Standarden definerer også byggematerialers adsorption/desorptions effektivitet målt som ændringen af massen af et prøvelegemes, der flyttes fra ét rum til et andet med samme temperatur men forskellig fugtighed.
Emneområder: S-182 Ergonomi
Udvalgsnummer: S-182 (Ergonomi)
Kilde: ISO
Slutdato: 10-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-268 Jernbaneudstyr
Udvalgsnummer: S-268 (Jernbaneudstyr)
Kilde: ISO
Slutdato: 10-11-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-503 (Informationsstrukturering, dokumentation og grafiske symboler)
Kilde: CLC
Slutdato: 11-11-2020
Se mereSe mindre
 
Se engelsk abstract.
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 11-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 11-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-588/U-06 (Eltekniske (hoved)komponenter til vindmøller)
Kilde: CLC
Slutdato: 11-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-523/U-07 (Apparatindtag)
Kilde: CLC
Slutdato: 11-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 11-11-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-509 (Elektrisk udstyr og systemer til jernbaneanv.)
Kilde: IEC
Slutdato: 11-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 11-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 11-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-843 Blockchain
Udvalgsnummer: S-843 (Blockchain)
Kilde: ISO
Slutdato: 13-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-089 Textiler
Udvalgsnummer: S-089 (Textiler)
Kilde: ISO
Slutdato: 14-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-089 Textiler
Udvalgsnummer: S-089 (Textiler)
Kilde: ISO
Slutdato: 14-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-358/U-06 (ISO/TC 238 Solid biofuel)
Kilde: ISO
Slutdato: 14-11-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-256 (Møbler og inventar)
Kilde: ISO
Slutdato: 16-11-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-154 (Måling af gasser og partikler i luft)
Kilde: CEN
Slutdato: 16-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-360 Laboratorieudstyr
Udvalgsnummer: S-360 (Laboratorieudstyr)
Kilde: CEN
Slutdato: 16-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 16-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-084 Gasflasker
Udvalgsnummer: S-084 (Gasflasker)
Kilde: CEN
Slutdato: 16-11-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-824 (E-cigaretter, E-væsker, tobak og tobaksprodukter)
Kilde: ISO
Slutdato: 16-11-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-824 (E-cigaretter, E-væsker, tobak og tobaksprodukter)
Kilde: ISO
Slutdato: 17-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 18-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CLC
Slutdato: 18-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 18-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 18-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 18-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CLC
Slutdato: 18-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-358/U-05 (CEN/TC 343 Solid recovered fuels)
Kilde: CEN
Slutdato: 18-11-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-491 (Bæredygtige Samfund)
Kilde: ISO
Slutdato: 20-11-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-305 (Maling, lim, lak og fugeprodukter)
Kilde: ISO
Slutdato: 21-11-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-305 (Maling, lim, lak og fugeprodukter)
Kilde: ISO
Slutdato: 21-11-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-305 (Maling, lim, lak og fugeprodukter)
Kilde: ISO
Slutdato: 21-11-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-305 (Maling, lim, lak og fugeprodukter)
Kilde: ISO
Slutdato: 21-11-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-305 (Maling, lim, lak og fugeprodukter)
Kilde: ISO
Slutdato: 21-11-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-824 (E-cigaretter, E-væsker, tobak og tobaksprodukter)
Kilde: ISO
Slutdato: 21-11-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-305 (Maling, lim, lak og fugeprodukter)
Kilde: ISO
Slutdato: 21-11-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-1900-2 (Eurocode branddimensionering)
Kilde: ISO
Slutdato: 23-11-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-154 (Måling af gasser og partikler i luft)
Kilde: CEN
Slutdato: 23-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 23-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 23-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 23-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 23-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 23-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 23-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 23-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-268 Jernbaneudstyr
Udvalgsnummer: S-268 (Jernbaneudstyr)
Kilde: CEN
Slutdato: 23-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 23-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 23-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 25-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 25-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 25-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-526 Elektrosvejsning
Udvalgsnummer: S-526 (Elektrosvejsning)
Kilde: CLC
Slutdato: 25-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-358/U-04 (CEN/TC 335 Solid biofuels)
Kilde: CEN
Slutdato: 25-11-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-262 (Skibs- og marineteknologi)
Kilde: ISO
Slutdato: 27-11-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-441 (Cyber- og informationssikkerhed)
Kilde: ISO
Slutdato: 27-11-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-441 (Cyber- og informationssikkerhed)
Kilde: ISO
Slutdato: 27-11-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-441 (Cyber- og informationssikkerhed)
Kilde: ISO
Slutdato: 27-11-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-441 (Cyber- og informationssikkerhed)
Kilde: ISO
Slutdato: 27-11-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-441 (Cyber- og informationssikkerhed)
Kilde: ISO
Slutdato: 27-11-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-441 (Cyber- og informationssikkerhed)
Kilde: ISO
Slutdato: 27-11-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-441 (Cyber- og informationssikkerhed)
Kilde: ISO
Slutdato: 27-11-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-441 (Cyber- og informationssikkerhed)
Kilde: ISO
Slutdato: 27-11-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-441 (Cyber- og informationssikkerhed)
Kilde: ISO
Slutdato: 27-11-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-441 (Cyber- og informationssikkerhed)
Kilde: ISO
Slutdato: 27-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-494 (Grafiske symboler - Piktogrammer til information af offentligheden)
Kilde: ISO
Slutdato: 30-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-494 (Grafiske symboler - Piktogrammer til information af offentligheden)
Kilde: ISO
Slutdato: 30-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-494 (Grafiske symboler - Piktogrammer til information af offentligheden)
Kilde: ISO
Slutdato: 30-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-494 (Grafiske symboler - Piktogrammer til information af offentligheden)
Kilde: ISO
Slutdato: 30-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-268 Jernbaneudstyr
Udvalgsnummer: S-268 (Jernbaneudstyr)
Kilde: CEN
Slutdato: 30-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-268 Jernbaneudstyr
Udvalgsnummer: S-268 (Jernbaneudstyr)
Kilde: CEN
Slutdato: 30-11-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-002 (Døre, vinduer, skodder, porte og beslag)
Kilde: CEN
Slutdato: 30-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-358/U-01 (CEN/TC 19 Gaseous and liquid fuels)
Kilde: CEN
Slutdato: 30-11-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-191 Elevatorer
Udvalgsnummer: S-191 (Elevatorer)
Kilde: CEN
Slutdato: 01-12-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-358/U-01 (CEN/TC 19 Gaseous and liquid fuels)
Kilde: CEN
Slutdato: 01-12-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-454 (Standardiseringsudvalget for elkøretøjer)
Kilde: ISO
Slutdato: 01-12-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-273 (Sundhedsinformatik (SUSI))
Kilde: ISO
Slutdato: 01-12-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-305 (Maling, lim, lak og fugeprodukter)
Kilde: CEN
Slutdato: 02-12-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-305 (Maling, lim, lak og fugeprodukter)
Kilde: CEN
Slutdato: 02-12-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-305 (Maling, lim, lak og fugeprodukter)
Kilde: CEN
Slutdato: 02-12-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-305 (Maling, lim, lak og fugeprodukter)
Kilde: CEN
Slutdato: 02-12-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CLC
Slutdato: 02-12-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CLC
Slutdato: 02-12-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-508 (Forsyningssystemer for elektrisk energi)
Kilde: CLC
Slutdato: 02-12-2020
Se mereSe mindre
 
Se engelsk abstract.
Udvalgsnummer: S-508 (Forsyningssystemer for elektrisk energi)
Kilde: CLC
Slutdato: 02-12-2020
Se mereSe mindre
 
Se engelsk abstract.
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 02-12-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 02-12-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-523 (Elektriske komponenter)
Kilde: CLC
Slutdato: 02-12-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CLC
Slutdato: 02-12-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-305 (Maling, lim, lak og fugeprodukter)
Kilde: CEN
Slutdato: 02-12-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-305 (Maling, lim, lak og fugeprodukter)
Kilde: CEN
Slutdato: 02-12-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-268 Jernbaneudstyr
Udvalgsnummer: S-268 (Jernbaneudstyr)
Kilde: ISO
Slutdato: 04-12-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-262 (Skibs- og marineteknologi)
Kilde: ISO
Slutdato: 04-12-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-268 Jernbaneudstyr
Udvalgsnummer: S-268 (Jernbaneudstyr)
Kilde: ISO
Slutdato: 04-12-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-435 (Finansielle services)
Kilde: ISO
Slutdato: 06-12-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-256 (Møbler og inventar)
Kilde: ISO
Slutdato: 06-12-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-454 (Standardiseringsudvalget for elkøretøjer)
Kilde: ISO
Slutdato: 07-12-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-256 (Møbler og inventar)
Kilde: ISO
Slutdato: 08-12-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-565 (Industriel automatisering)
Kilde: CLC
Slutdato: 09-12-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-503 (Informationsstrukturering, dokumentation og grafiske symboler)
Kilde: CLC
Slutdato: 09-12-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CLC
Slutdato: 09-12-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CLC
Slutdato: 09-12-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-084 Gasflasker
Udvalgsnummer: S-084 (Gasflasker)
Kilde: CEN
Slutdato: 09-12-2020
Se mereSe mindre
 
Denne standard specificerer minimumkravene til seriefabrikation af lette genfyldelige højtryksflasker til opbevaring af naturgas som brændstof i køretøjer, hvor trykbeholderne skal påmonteres. Servicebetingelserne dækker ikke ydre påvirkninger, som kan opstå ved bilsammenstød osv.
Udvalgsnummer: S-273 (Sundhedsinformatik (SUSI))
Kilde: CEN
Slutdato: 09-12-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-441 (Cyber- og informationssikkerhed)
Kilde: ISO
Slutdato: 12-12-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: ISO
Slutdato: 12-12-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-115/U-04 (Bygningsakustik)
Kilde: ISO
Slutdato: 13-12-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-269 (Emballage og miljø)
Kilde: CEN
Slutdato: 14-12-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-182 Ergonomi
Udvalgsnummer: S-182 (Ergonomi)
Kilde: CEN
Slutdato: 14-12-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-388 (Bevaring af kulturarven)
Kilde: ISO
Slutdato: 14-12-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 16-12-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-715 (Signalkabler og -kabling)
Kilde: CLC
Slutdato: 16-12-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-535 (Elementer og batterier)
Kilde: CLC
Slutdato: 16-12-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-262 (Skibs- og marineteknologi)
Kilde: CEN
Slutdato: 16-12-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 16-12-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CLC
Slutdato: 16-12-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CLC
Slutdato: 16-12-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-110 (n) (Metalliske og andre ikke-organiske belægninger)
Kilde: ISO
Slutdato: 16-12-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-557 (Styring af kraftsystemer og kommunikation)
Kilde: CLC
Slutdato: 16-12-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-453 (Katodisk beskyttelse)
Kilde: ISO
Slutdato: 18-12-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-441 (Cyber- og informationssikkerhed)
Kilde: ISO
Slutdato: 18-12-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-824 (E-cigaretter, E-væsker, tobak og tobaksprodukter)
Kilde: ISO
Slutdato: 20-12-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-047 Svejsning
Udvalgsnummer: S-047 (Svejsning)
Kilde: CEN
Slutdato: 21-12-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 21-12-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 21-12-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 23-12-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 23-12-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 23-12-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-605 (Brint og brændselsceller)
Kilde: CEN
Slutdato: 23-12-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-582 (Solcellesystemer)
Kilde: CLC
Slutdato: 23-12-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 23-12-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-182 Ergonomi
Udvalgsnummer: S-182 (Ergonomi)
Kilde: ISO
Slutdato: 25-12-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-103 Plastrørsystemer
Udvalgsnummer: S-103 (Plastrørsystemer)
Kilde: ISO
Slutdato: 25-12-2020
Se mereSe mindre
 
Denne del af ISO 12176 specificerer krav til ydeevnen af enheder til kontrol af elektrosvejsning til brug sammen med PE elektrosvejsefittings og som anvendes i systemer til luftformige brændsler eller til transport af drikkevand, inklusiv råvand før behandling og til transport af vand til generelle formål eller andre væsker. Kontrolenhederne inddeles i tre spændings klasser: SVLV [op til 50 volt]. LV [op til 250 volt] og HV [højere end 250 volt].
Emneområder: S-440 Softwaremetodikker
Udvalgsnummer: S-440 (Styring af IT, IT Service Management og IT kvalitetsstyringsmetoder)
Kilde: ISO
Slutdato: 27-12-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-268 Jernbaneudstyr
Udvalgsnummer: S-268 (Jernbaneudstyr)
Kilde: CEN
Slutdato: 28-12-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-274 (Intelligente transport systemer (ITS))
Kilde: CEN
Slutdato: 28-12-2020
Se mereSe mindre