Hovedemnegrupper

Emneområder:
Udvalgsnummer: S-142 (n)
Kilde: ISO
Slutdato: 10-12-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-268 Jernbaneudstyr
Udvalgsnummer: S-268 (Jernbaneudstyr)
Kilde: CEN
Slutdato: 11-12-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-245 (Gasforbrugende apparater)
Kilde: CEN
Slutdato: 11-12-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-132 (Trykbærende udstyr)
Kilde: CEN
Slutdato: 18-12-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-315 Afløbsteknik
Udvalgsnummer: S-315 (Afløbsteknik)
Kilde: DS
Slutdato: 21-12-2019
Se mereSe mindre
 
Denne standard gælder for afløbsinstallationer i bygninger og i jord inden for grundgrænsen til bortledning af spildevand, regnvand og drænvand. Bortledning kan ske til hovedafløbsledninger, til anlæg for rensning, til opsamling, til nedsivning eller til udledning. Standarden gælder også for afløbsinstallationer for møddingsvand, ajle og gylle fra og med gulvafløb, overkant af afløb fra gulvrender, kanaler og lignende til tilslutning til beholdere. Standarden gælder såvel for nye installationer som for ændringer og tilføjelser i eksisterende anlæg. Ved ændringer såsom reparation, flytning eller udskiftning af installationerne, skal de nu gældende regler anvendes, for de dele af installationerne der ændres. Overgangsstykker, der anvendes, skal være egnet til formålet.
Emneområder: S-440 Softwaremetodikker
Udvalgsnummer: S-440 (Styring af IT, IT Service Management og IT kvalitetsstyringsmetoder)
Kilde: ISO
Slutdato: 22-12-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-115 Akustik
Udvalgsnummer: S-115 (Akustik)
Kilde: ISO
Slutdato: 23-12-2019
Se mereSe mindre
 
Denne standard fastlægger en teknikermetode (klasse 2) til bestemmelse af lydeffektniveauer fra store maskiner og anlæg med henblik på en vurdering af lydtrykniveauet i det eksterne miljø.
Udvalgsnummer: S-262 (Skibs- og marineteknologi)
Kilde: ISO
Slutdato: 23-12-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-245 (Gasforbrugende apparater)
Kilde: CEN
Slutdato: 23-12-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-132 (Trykbærende udstyr)
Kilde: CEN
Slutdato: 23-12-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-417 (Bæredygtighed og afgivelsen af farlige stoffer i byggeriet)
Kilde: CEN
Slutdato: 23-12-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-347 (Vejmaterialer og vejbygning)
Kilde: CEN
Slutdato: 23-12-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-246 Fødevaremaskiner
Udvalgsnummer: S-246 (Fødevaremaskiner, Sikkerhed)
Kilde: CEN
Slutdato: 23-12-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-1993 (Eurocode stål, komposit og aluminiumkonstruktioner og -produkter)
Kilde: ISO
Slutdato: 25-12-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-273 (Sundhedsinformatik (SUSI))
Kilde: ISO
Slutdato: 30-12-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-145 (Landbrugsmaskiner Sikkerhed/miljø)
Kilde: ISO
Slutdato: 30-12-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-441 (Informationssikkerhed)
Kilde: CLC
Slutdato: 06-01-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-441 (Informationssikkerhed)
Kilde: CLC
Slutdato: 06-01-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-291 (Levnedsmidler, foderstoffer m.v.)
Kilde: CEN
Slutdato: 06-01-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-1995 (Eurocode trækonstruktioner og -produkter)
Kilde: CEN
Slutdato: 06-01-2020
Se mereSe mindre
 
Denne standard angiver en metode til bestemmelse af karakteristiske værdier af mekaniske egenskaber og densitet for definerede populationer af visuelt og/eller mekanisk styrkesorterede kvaliteter af savet træ. Derudover dækker den faserne indenfor prøvetagning, prøvning, analyse og præsentation af data. Der er også angivet en metode til kontrol af styrken af ​​en prøve op imod de beregnede værdi. Værdier af de mekaniske egenskaber og densitet, fastsat i overensstemmelse med denne standard, kan benyttes ved tildeling af klasser kvaliteter og arter til styrkeklasserne i EN 338.
Emneområder: S-246 Fødevaremaskiner
Udvalgsnummer: S-246 (Fødevaremaskiner, Sikkerhed)
Kilde: CEN
Slutdato: 06-01-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-1995 (Eurocode trækonstruktioner og -produkter)
Kilde: CEN
Slutdato: 06-01-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-268/U-02 (n) (Wheelsets and bogie)
Kilde: CEN
Slutdato: 06-01-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-347 (Vejmaterialer og vejbygning)
Kilde: CEN
Slutdato: 06-01-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-1995 (Eurocode trækonstruktioner og -produkter)
Kilde: CEN
Slutdato: 13-01-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-008 (Brandslukningsmateriel)
Kilde: CEN
Slutdato: 13-01-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-276 (Geografisk information)
Kilde: CEN
Slutdato: 13-01-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-853 (Termiske procesanlæg - Sikkerhed)
Kilde: CEN
Slutdato: 13-01-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-154 (Måling af gasser og partikler i luft)
Kilde: ISO
Slutdato: 13-01-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-454 (Standardiseringsudvalget for elkøretøjer)
Kilde: ISO
Slutdato: 14-01-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-559 (Ydeevne for elektriske husholdningsapparater og lignende)
Kilde: CLC
Slutdato: 15-01-2020
Se mereSe mindre
 
Se engelsk abstract.
Udvalgsnummer: S-534 (Lamper og tilbehør)
Kilde: CLC
Slutdato: 15-01-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-181 Termisk isolering
Udvalgsnummer: S-181 (Termisk isolering)
Kilde: DS
Slutdato: 15-01-2020
Se mereSe mindre
 
Standarden angiver regler for beregning af beboelsesbygningers varmetab. Beregning af konstruktionsdeles transmissionskoefficienter samt fastsættelse af materialers varmeledningsevne.
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CLC
Slutdato: 15-01-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 15-01-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CLC
Slutdato: 15-01-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-132 (Trykbærende udstyr)
Kilde: CEN
Slutdato: 15-01-2020
Se mereSe mindre
 
Denne del af denne standard specificerer kravene til materialer (inklusiv belagte materialer) til ufyrede trykbeholdere samt understøtter hvilke der er omfattet af EN 13445-1:2014 og fremstillet af metalliske materialer. Standarden er for tiden begrænset til stål med tilstrækkelig duktilitet men den er – for komponenter, der opererer i krybeområdet, også begrænset til materialer med tilstrækkelig krybeduktilitet. Standarden angiver krav til valg, inspektion, prøvning og mærkning af metalliske materialer til fremstilling af ufyrede trykbeholdere.
Udvalgsnummer: S-132 (Trykbærende udstyr)
Kilde: CEN
Slutdato: 15-01-2020
Se mereSe mindre
 
Denne del af denne standard angiver krav til konstruktion af ufyrede trykbeholdere omfattet af EN 13445-1:2014 og fremstillet af stål i overensstemmelse med EN 13445-2:2014. EN 13445-5:2014, anneks C, angiver krav til konstruktion af adgangs- og inspektionsåbninger, lukkemekanismer samt specielle lukningselementer.
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CLC
Slutdato: 15-01-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-440 Softwaremetodikker
Udvalgsnummer: S-440 (Styring af IT, IT Service Management og IT kvalitetsstyringsmetoder)
Kilde: ISO
Slutdato: 17-01-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 20-01-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 20-01-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 20-01-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-230 (Sikkerhedsbestemmelser for legepladsudstyr)
Kilde: CEN
Slutdato: 20-01-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-142 (n)
Kilde: ISO
Slutdato: 25-01-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-142 (n)
Kilde: ISO
Slutdato: 25-01-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-142 (n)
Kilde: ISO
Slutdato: 25-01-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-142 (n)
Kilde: ISO
Slutdato: 25-01-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-142 (n)
Kilde: ISO
Slutdato: 25-01-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-142 (n)
Kilde: ISO
Slutdato: 25-01-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-579 (Elektroniske overvågningssystemer)
Kilde: CLC
Slutdato: 05-02-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-561 (Sikkerhed af elektriske husholdningsapparater o.l.)
Kilde: CLC
Slutdato: 05-02-2020
Se mereSe mindre
 
Denne standard beskæftiger sig med sikkerheden af elektriske apparater til mundhygiejne til husholdningsbrug o.l. formål, med en nominel spænding ikke større end 250 V. NOTE 101 Eksempler på apparater dækket af denne standard er tandbørster og mundskylningsapparater.
Emneområder: S-084 Gasflasker
Udvalgsnummer: S-084 (Gasflasker)
Kilde: CEN
Slutdato: 05-02-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-444 (Automatisk datafangst)
Kilde: ISO
Slutdato: 05-02-2020
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-564 (Elektriske installationer og beskyttelse mod elektrisk stød)
Kilde: CLC
Slutdato: 06-02-2020
Se mereSe mindre
 
De særlige krav i denne del af DS/HD 60364 gælder for elektriske installationer i medicinske områder for at varetage patienters og medicinsk personales sikkerhed. Disse krav refererer hovedsagelig til hospitaler, private klinikker, læge- og tandlægepraksisser, sundhedscentre og særlige medicinske behandlingsrum på arbejdspladsen. Kravene i denne del gælder ikke for elektromedicinsk udstyr (ME-udstyr). Denne del gælder også for elektriske installationer i områder beregnet til medicinsk forskning. NOTE 1 – -Det kan være nødvendigt at ændre den eksisterende elektriske installation i overensstemmelse med denne standard, når der sker en ændring i udnyttelsen af området. Der bør udvises særlig omhu, hvor der udføres intrakardielle procedurer i eksisterende installationer. NOTE 2 – Hvor det er relevant, kan denne standard også anvendes i dyrlægeklinikker. NOTE 3 – -Vedrørende ME-udstyr og ME-systemer henvises der til DS/EN 60601-serien. NOTE 4 – -Det bør sikres, at andre installationer ikke forringer installationerne. NOTE 5 – -Disse krav vedrører fx elektriske installationer til medicinske områder i:  hospitaler og klinikker (herunder mobile enheder)  sanatorier og helseklinikker  særlige områder i hjem for ældre borgere og ældrepleje, hvor patienterne behandles medicinsk  lægecentre, klinikker og afdelinger for ambulant behandling, akutmodtagelser  andre ambulante institutioner (erhvervsmæssige, sportsrelaterede og andre). NOTE 6 – -Anvendelse af dette harmoniseringsdokument fritager ikke for anvendelse af nationale forskrifter.
Udvalgsnummer: S-262 (Skibs- og marineteknologi)
Kilde: ISO
Slutdato: 06-02-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-283 Miljøledelse
Udvalgsnummer: S-283 (Miljøledelse)
Kilde: CEN
Slutdato: 06-02-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-858 (3D-print – Additive Manufacturing)
Kilde: CEN
Slutdato: 06-02-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 06-02-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-104 Anæstesiudstyr
Udvalgsnummer: S-104 (Anæstesiudstyr)
Kilde: CEN
Slutdato: 06-02-2020
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: DS/S-517/U-01 (Koblingsudstyr til højspænding)
Kilde: CENELEC
Slutdato: 19-01-2108
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: DS/S-557 (Styring af kraftsystemer og kommunikation)
Kilde: CENELEC
Slutdato: 19-01-2108
Se mereSe mindre
 
Se engelsk abstract.