Hovedemnegrupper

Emneområder:
Udvalgsnummer: S-431 (n) (Ikke-hormonale præventive midler)
Kilde: ISO
Slutdato: 18-10-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-337 (Turisme)
Kilde: ISO
Slutdato: 20-10-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 21-10-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-008 (Brandslukningsmateriel)
Kilde: CEN
Slutdato: 21-10-2019
Se mereSe mindre
 
Denne Europæiske Standard definerer iltreduktionsanlæg, der anvendes til brandforebyggelse ved at skabe en atmosfære med permanent lavere iltkoncentration i et område. Niveauet af iltreduktion er defineret gennem de individuelle risici for disse områder (se anneks A). Iltreduktion opnås gennem tekniske systemer, som tilfører luft, der indeholder en reduceret iltkoncentration. Denne europæiske standard fastlægger minimumskrav og definerer specifikationer af design, installation og vedligeholdelse af permanente iltreduktionsanlæg med iltreduceret luft i bygninger og industrielle produktionsanlæg. Standarden gælder også for udvidelse og ændring af eksisterende anlæg. Denne europæiske standard gælder for iltreduktionsanlæg, der anvender nitrogen til vedvarende at holde iltkoncentrationen nede i lukkede rum. NOTE I dag er nitrogen den bedst egnede gas til iltreduktion. For så vidt angår andre gasser, kan denne europæiske standard anvendes som grundlag. Denne europæiske standard gælder ikke for iltreduktionsanlæg, der benytter vandtåger eller forbrændingsgasser. Denne europæiske standard gælder ikke for: – eksplosionsundertrykkende systemer – eksplosionsbeskyttelsessystemer – brandslukningssystemer, der anvender gasformige slukningsmidler – inertisering af flytbare beholdere – systemer, hvori iltniveauer er reduceret af andre årsager end brandforebyggelse (fx stålbearbejdning i tilstedeværelsen af inaktiv gas med henblik på at undgå dannelsen af oxidlag) – inertisering, som er nødvendig under reparationsarbejde på systemer eller udstyr (fx svejsning) med henblik på at eliminere risikoen for brand eller eksplosion. Denne standard dækker foruden betingelserne for det pågældende iltreduktionsanlæg med komponenter visse krav til adskillende bygningsdele til det beskyttede område. Området, som er beskyttet gennem et iltreduktionsanlæg, er et kontrolleret og løbende overvåget atmosfære til udvidet anvendelse. Denne standard dækker ikke uventilerede lukkede rum, der kan indeholde farlige gasser.
Udvalgsnummer: S-167 (Legetøj, sikkerhed)
Kilde: CEN
Slutdato: 21-10-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-347 (Vejmaterialer og vejbygning)
Kilde: CEN
Slutdato: 21-10-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-1996 (Eurocode murværkskonstruktioner og -produkter)
Kilde: CEN
Slutdato: 21-10-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-002 (Døre, vinduer, skodder, porte og beslag)
Kilde: CEN
Slutdato: 21-10-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-336 (Beskyttelsesbeklædning og personligt beskyttelsesudstyr)
Kilde: CEN
Slutdato: 23-10-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-559 (Ydeevne for elektriske husholdningsapparater og lignende)
Kilde: CLC
Slutdato: 23-10-2019
Se mereSe mindre
 
Denne standard specificerer de prøvningsmetoder der gælder ved prøvning af vaske/tørremaskiner til husholdningsbrug i deres funktion til vask og tørring af tekstiler. Hvis kun de individuelle funktioner i disse maskiner skal prøves, skal det enten gøres i overenstemmelse med IEC 60456 (kun for vask) eller IEC61121 (kun for tørring). Denne standard beskæftiger sig med ydeevnekriterier, inklusive energi- og vandforbrug. NOTE – Vaske/tørremaskiner til fællesbrug i lejlighedskomplekser eller i ikke kommercielle vaskerier er omfatter af scopet for denne standard, men maskiner til kommercielle vaskerier er ikke omfattet.
Emneområder: S-047 Svejsning
Udvalgsnummer: S-047 (Svejsning)
Kilde: CEN
Slutdato: 23-10-2019
Se mereSe mindre
 
Denne standard specificerer, hvordan en foreløbig svejseprocedurespecifikation kvalificeres ved hjælp af svejsprocedureprøver. Denne standar definerer betingelserne for udførelsen af svejseprocedureprøver og gyldighedsområdet for svejseprocedurer for alle praktiske svejseoperationer inden for den række parametre, der er opstillet i pkt. 8.
Udvalgsnummer: S-305 (Maling, lim, lak og fugeprodukter)
Kilde: CEN
Slutdato: 23-10-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-274 (Intelligente transport systemer (ITS))
Kilde: CEN
Slutdato: 23-10-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 23-10-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 23-10-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CLC
Slutdato: 23-10-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-559 (Ydeevne for elektriske husholdningsapparater og lignende)
Kilde: CLC
Slutdato: 23-10-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CLC
Slutdato: 23-10-2019
Se mereSe mindre
 
Se engelsk abstract.
Udvalgsnummer: S-305 (Maling, lim, lak og fugeprodukter)
Kilde: ISO
Slutdato: 27-10-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-305 (Maling, lim, lak og fugeprodukter)
Kilde: ISO
Slutdato: 27-10-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-305 (Maling, lim, lak og fugeprodukter)
Kilde: ISO
Slutdato: 27-10-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-305 (Maling, lim, lak og fugeprodukter)
Kilde: ISO
Slutdato: 27-10-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-388 (Bevaring af kulturarven)
Kilde: ISO
Slutdato: 29-10-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-388 (Bevaring af kulturarven)
Kilde: ISO
Slutdato: 29-10-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-358/U-01 (CEN/TC 19 Gaseous and liquid fuels)
Kilde: CEN
Slutdato: 30-10-2019
Se mereSe mindre
 
Denne standard beskriver en forenklet metode til beregning af densitet og damptryk af flaskegas (LPG) baseret på data for sammensætning og densitets- og damptryksfaktorer for individuelle LPG komponenter. Denne internationale standard er forsynet med en liste med faktorer. Metoden er tænkt anvendt til brug ved specifikationer af produktkvalitet og ikke til mængdemålinger ved overførsel af ejendomsret.
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 30-10-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 30-10-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-565 (Industriel automatisering)
Kilde: CLC
Slutdato: 30-10-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CLC
Slutdato: 30-10-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-565 (Industriel automatisering)
Kilde: CLC
Slutdato: 30-10-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-610 (Elektroniske Display Enheder)
Kilde: IEC
Slutdato: 30-10-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-582 (Systemer til fotovoltaisk omdannelse af solenergi)
Kilde: CLC
Slutdato: 30-10-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CLC
Slutdato: 30-10-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-002 (ETSI standarder)
Kilde: ETSI
Slutdato: 30-10-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-002 (ETSI standarder)
Kilde: ETSI
Slutdato: 30-10-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-350 (Åndedrætsværn Personligt sikkerhedsudstyr)
Kilde: ISO
Slutdato: 03-11-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-350 (Åndedrætsværn Personligt sikkerhedsudstyr)
Kilde: ISO
Slutdato: 03-11-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-809 Bioteknologi
Udvalgsnummer: S-809 (Bioteknologi)
Kilde: ISO
Slutdato: 03-11-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-350 (Åndedrætsværn Personligt sikkerhedsudstyr)
Kilde: ISO
Slutdato: 03-11-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 04-11-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-167 (Legetøj, sikkerhed)
Kilde: CEN
Slutdato: 11-11-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 11-11-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 11-11-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-301 Bygningsglas
Udvalgsnummer: S-301 (Bygningsglas)
Kilde: CEN
Slutdato: 11-11-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 11-11-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-239 (Ikke-destruktiv prøvning)
Kilde: CEN
Slutdato: 11-11-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-002 (Døre, vinduer, skodder, porte og beslag)
Kilde: CEN
Slutdato: 11-11-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-328 Betonteknologi
Udvalgsnummer: S-328 (Betonteknologi)
Kilde: CEN
Slutdato: 11-11-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-328 Betonteknologi
Udvalgsnummer: S-328 (Betonteknologi)
Kilde: CEN
Slutdato: 11-11-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-328 Betonteknologi
Udvalgsnummer: S-328 (Betonteknologi)
Kilde: CEN
Slutdato: 11-11-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 11-11-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 11-11-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-181 Termisk isolering
Udvalgsnummer: S-181 (Termisk isolering)
Kilde: ISO
Slutdato: 16-11-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-336 (Beskyttelsesbeklædning og personligt beskyttelsesudstyr)
Kilde: ISO
Slutdato: 16-11-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-437 IT-tilgængelighed
Udvalgsnummer: S-437 (IT-tilgængelighed)
Kilde: ISO
Slutdato: 19-11-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-440 Softwaremetodikker
Udvalgsnummer: S-440 (Styring af IT, IT Service Management og IT kvalitetsstyringsmetoder)
Kilde: ISO
Slutdato: 19-11-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-441 (Informationssikkerhed)
Kilde: ISO
Slutdato: 22-11-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-441 (Informationssikkerhed)
Kilde: ISO
Slutdato: 22-11-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-262 (Skibs- og marineteknologi)
Kilde: ISO
Slutdato: 22-11-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-868 (Belægninger til sportsarealer)
Kilde: CEN
Slutdato: 25-11-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 25-11-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 25-11-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-581 Lynbeskyttelse
Udvalgsnummer: S-581 (Lynbeskyttelse)
Kilde: CLC
Slutdato: 27-11-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-002 (ETSI standarder)
Kilde: ETSI
Slutdato: 27-11-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-529 Elektroakustik
Udvalgsnummer: S-529 (Elektroakustik)
Kilde: CLC
Slutdato: 27-11-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-181 Termisk isolering
Udvalgsnummer: S-181 (Termisk isolering)
Kilde: ISO
Slutdato: 03-12-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-461 (Klassifikation af brændstof til skibe)
Kilde: ISO
Slutdato: 03-12-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-843 Blockchain
Udvalgsnummer: S-843 (Blockchain)
Kilde: ISO
Slutdato: 03-12-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-808 (BIM – Building Information Modelling)
Kilde: CEN
Slutdato: 04-12-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-305 (Maling, lim, lak og fugeprodukter)
Kilde: CEN
Slutdato: 04-12-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-283 Miljøledelse
Udvalgsnummer: S-283 (Miljøledelse)
Kilde: CEN
Slutdato: 04-12-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-305 (Maling, lim, lak og fugeprodukter)
Kilde: CEN
Slutdato: 04-12-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-509 (Elektrisk udstyr og systemer til jernbaneanv.)
Kilde: CLC
Slutdato: 04-12-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-274 (Intelligente transport systemer (ITS))
Kilde: CEN
Slutdato: 04-12-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 04-12-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 04-12-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-283 Miljøledelse
Udvalgsnummer: S-283 (Miljøledelse)
Kilde: CEN
Slutdato: 04-12-2019
Se mereSe mindre
 
Denne internationale standard beskriver principperne for og opbygningen af livscyklusvurderinger (LCA), herunder: a) livscyklusvurderingens formål og afgrænsning b) livscykluskortlægningen (LCI-trinnet) c) vurdering af miljøpåvirkninger i livscyklus (LCIA-trinnet) d) livscyklusfortolkningen (fortolkningstrinnet) e) rapportering og kritisk review af livscyklusvurderingen f) livscyklusvurderingens begrænsninger g) forholdet mellem livscyklusvurderingens trin, og h) betingelser for anvendelse af værdibaserede valg og valgfri dele. Denne internationale standard omfatter livscyklusvurdering (LCA) og livscykluskortlægning (LCI). Den beskriver ikke livscyklusmetoden i detaljer og fastlægger ikke metodikker for de enkelte trin i livscyklusvurderingen. Den tilsigtede anvendelse af resultater af livscyklusvurdering eller -kortlægning tages i betragtning ved definitionen af formål og afgrænsning, men selve anvendelsen ligger uden for denne internationale standards anvendelsesområde. Denne internationale standard er ikke beregnet til kontrakts- eller lovgivningsmæssige formål eller til registrering og certificering.
Udvalgsnummer: S-471 (Miljøundersøgelser)
Kilde: CEN
Slutdato: 04-12-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-510 (Væsker til elektroteknisk anvendelse)
Kilde: CLC
Slutdato: 04-12-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-858 (3D-print – Additive Manufacturing)
Kilde: CEN
Slutdato: 04-12-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-582 (Systemer til fotovoltaisk omdannelse af solenergi)
Kilde: CLC
Slutdato: 04-12-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-523 (Elektriske komponenter)
Kilde: CLC
Slutdato: 04-12-2019
Se mereSe mindre
 
Se engelsk abstract.
Emneområder: S-588 Vindenergisystemer
Udvalgsnummer: S-588 (Vindenergisystemer)
Kilde: CLC
Slutdato: 04-12-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 04-12-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 04-12-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CLC
Slutdato: 04-12-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-283 Miljøledelse
Udvalgsnummer: S-283 (Miljøledelse)
Kilde: CEN
Slutdato: 04-12-2019
Se mereSe mindre
 
Se engelsk abstract.
Udvalgsnummer: S-276 (Geografisk information)
Kilde: ISO
Slutdato: 06-12-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-305 (Maling, lim, lak og fugeprodukter)
Kilde: ISO
Slutdato: 07-12-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-305 (Maling, lim, lak og fugeprodukter)
Kilde: ISO
Slutdato: 07-12-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-305 (Maling, lim, lak og fugeprodukter)
Kilde: ISO
Slutdato: 07-12-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-305 (Maling, lim, lak og fugeprodukter)
Kilde: ISO
Slutdato: 07-12-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-305 (Maling, lim, lak og fugeprodukter)
Kilde: ISO
Slutdato: 07-12-2019
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-388 (Bevaring af kulturarven)
Kilde: ISO
Slutdato: 07-12-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-142 (n)
Kilde: ISO
Slutdato: 10-12-2019
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: DS/S-517/U-01 (Koblingsudstyr til højspænding)
Kilde: CENELEC
Slutdato: 19-01-2108
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: DS/S-557 (Styring af kraftsystemer og kommunikation)
Kilde: CENELEC
Slutdato: 19-01-2108
Se mereSe mindre
 
Se engelsk abstract.