Hovedemnegrupper

Emneområder:
Udvalgsnummer: S-860 (Sjældne jordarter)
Kilde: ISO
Slutdato: 25-01-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-305 (Maling, lim, lak og fugeprodukter)
Kilde: CEN
Slutdato: 25-01-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-305 (Maling, lim, lak og fugeprodukter)
Kilde: CEN
Slutdato: 25-01-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-305 (Maling, lim, lak og fugeprodukter)
Kilde: CEN
Slutdato: 25-01-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-084 Gasflasker
Udvalgsnummer: S-084 (Gasflasker)
Kilde: CEN
Slutdato: 25-01-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-825 Privat Vagtservice
Udvalgsnummer: S-825 (Privat Vagtservice)
Kilde: CEN
Slutdato: 25-01-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-305 (Maling, lim, lak og fugeprodukter)
Kilde: CEN
Slutdato: 25-01-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 25-01-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 25-01-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-274 (Intelligente transport systemer (ITS))
Kilde: CEN
Slutdato: 25-01-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-386 Gulve
Udvalgsnummer: S-386 (Gulve)
Kilde: CEN
Slutdato: 25-01-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-084 Gasflasker
Udvalgsnummer: S-084 (Gasflasker)
Kilde: CEN
Slutdato: 25-01-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-347 (Vejmaterialer og vejbygning)
Kilde: CEN
Slutdato: 25-01-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-830 Industritrucks
Udvalgsnummer: S-830 (Industritrucks)
Kilde: CEN
Slutdato: 25-01-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-262 (Skibs- og marineteknologi)
Kilde: ISO
Slutdato: 26-01-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-262 (Skibs- og marineteknologi)
Kilde: ISO
Slutdato: 26-01-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-441 (Cyber- og informationssikkerhed)
Kilde: ISO
Slutdato: 26-01-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-441 (Cyber- og informationssikkerhed)
Kilde: ISO
Slutdato: 26-01-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CLC
Slutdato: 27-01-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-561 (Sikkerhed af elektriske husholdningsapparater o.l.)
Kilde: CLC
Slutdato: 27-01-2021
Se mereSe mindre
 
IEC 60335-2-27: 2009 (E) beskæftiger sig med sikkerheden af elektriske apparater, der indeholder emittere beregnet til at udsætte huden for ultraviolet eller infrarød stråling, til husholdningsbrug og lignende anvendelse, med en nominel spænding ikke større end 250 V for enfasede apparater og 480 V for andre apparater. Apparater beregnet til at blive anvendt i solcentre, skønhedsklinikker og lignende steder, er også omfattet af denne standard. De vigtigste ændringer i denne udgave i forhold til den fjerde udgave af IEC 60335-2-27 er som følger: - præcisering af proceduren for måling af stråling (32,101); - Retningslinjer for eksponeringstid (Annex DD). Opmærksomheden henledes på, at producenter af udstyr og prøvningslaboratorier, kan have behov for en overgangsperiode, efter offentliggørelsen af en ny, ændret eller revideret IEC-publikation til at sikre at produkter er i overensstemmelse med nye krav og for at ruste sig til at gennemføre nye eller reviderede prøvninger. Komitéen anbefaler, at indholdet i denne publikation bliver implementeret national ikke tidligere end 12 måneder eller senere end 36 måneder fra datoen for offentliggørelsen. Denne publikation skal læses sammen med IEC 60335-1: 2006.
Udvalgsnummer: S-561 (Sikkerhed af elektriske husholdningsapparater o.l.)
Kilde: CLC
Slutdato: 27-01-2021
Se mereSe mindre
 
Denne standard beskæftiger sig med sikkerheden af strålevarmeelementer beregnet til at blive indeholdt i bygningen for at opvarme det rum det er placeret i, med en nominel spænding ikke større end 250 V for enfase installationer og 480 V for andre installationer. Strålevarmeelementer bliver konverteret til varmeenheder, som er indbygget i bygningen i henhold til instruktionerne for installationerne, efter hvilke man opnår det krævede niveau for beskyttelse mod farer.
Udvalgsnummer: S-561 (Sikkerhed af elektriske husholdningsapparater o.l.)
Kilde: CLC
Slutdato: 27-01-2021
Se mereSe mindre
 
IEC 60335-2-15: 2012 beskæftiger sig med sikkerheden af elektriske apparater til opvarmning af væsker til husholdningsbrug o.l. med en nominel spænding er ikke større end 250 V. Apparater beregnet til normal husholdningsbrug o.l. og som også kan anvendes af lægfolk i butikker, på let industri og på gårde, er også omfattet af denne standard. Hvis apparatet er beregnet til at blive brugt professionelt til forarbejdning af mad til kommercielt indtagelse, anses apparatet ikke for at kun at være til husholdningsbrug o.l. Så vidt det er praktisk muligt, beskæftiger denne standard sig med de fælles risici, som apparater repræsenterer når alle personer støder på det i og omkring hjemmet. Dog tager standarden generelt set ikke højde for personer (herunder børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller hvor manglende erfaring og viden forhindrer dem i at bruge apparatet sikkert uden opsyn eller instruktion eller børn, der leger med apparatet. Denne sjette udgave ophæver og erstatter den femte udgave der blev udgivet i 2002, herunder dets tillæg 1 (2005) og dens tillæg 2 (2008). De vigtigste ændringer i denne udgave i forhold til den femte udgave af IEC 60335-2-15 er som følger: – tilføjede krav til apparater til fremstilling af sojamælk; – tilføjet krav til dynamiske trykkogere; – udvidede krav til ledningsfri elkedler til dækning af trådløse apparater overalt i dokumentet; – Reorganiseret 7.12 så instrukser i tilknytning til de generiske typer apparater der er omfattet af denne del vises først; – noter er konverteret til normativ tekst (5,2, 7,12, 19,101, 22,7, 22,106, 24.1.5, 24,4, 25,101) tekst; – Note i 19,102 er slettet.
Udvalgsnummer: S-561 (Sikkerhed af elektriske husholdningsapparater o.l.)
Kilde: CLC
Slutdato: 27-01-2021
Se mereSe mindre
 
IEC 60335-2-15: 2012 beskæftiger sig med sikkerheden af elektriske apparater til opvarmning af væsker til husholdningsbrug o.l. med en nominel spænding er ikke større end 250 V. Apparater beregnet til normal husholdningsbrug o.l. og som også kan anvendes af lægfolk i butikker, på let industri og på gårde, er også omfattet af denne standard. Hvis apparatet er beregnet til at blive brugt professionelt til forarbejdning af mad til kommercielt indtagelse, anses apparatet ikke for at kun at være til husholdningsbrug o.l. Så vidt det er praktisk muligt, beskæftiger denne standard sig med de fælles risici, som apparater repræsenterer når alle personer støder på det i og omkring hjemmet. Dog tager standarden generelt set ikke højde for personer (herunder børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller hvor manglende erfaring og viden forhindrer dem i at bruge apparatet sikkert uden opsyn eller instruktion eller børn, der leger med apparatet. Denne sjette udgave ophæver og erstatter den femte udgave der blev udgivet i 2002, herunder dets tillæg 1 (2005) og dens tillæg 2 (2008). De vigtigste ændringer i denne udgave i forhold til den femte udgave af IEC 60335-2-15 er som følger: – tilføjede krav til apparater til fremstilling af sojamælk; – tilføjet krav til dynamiske trykkogere; – udvidede krav til ledningsfri elkedler til dækning af trådløse apparater overalt i dokumentet; – Reorganiseret 7.12 så instrukser i tilknytning til de generiske typer apparater der er omfattet af denne del vises først; – noter er konverteret til normativ tekst (5,2, 7,12, 19,101, 22,7, 22,106, 24.1.5, 24,4, 25,101) tekst; – Note i 19,102 er slettet.
Udvalgsnummer: S-561 (Sikkerhed af elektriske husholdningsapparater o.l.)
Kilde: CLC
Slutdato: 27-01-2021
Se mereSe mindre
 
IEC 60335-2-15: 2012 beskæftiger sig med sikkerheden af elektriske apparater til opvarmning af væsker til husholdningsbrug o.l. med en nominel spænding er ikke større end 250 V. Apparater beregnet til normal husholdningsbrug o.l. og som også kan anvendes af lægfolk i butikker, på let industri og på gårde, er også omfattet af denne standard. Hvis apparatet er beregnet til at blive brugt professionelt til forarbejdning af mad til kommercielt indtagelse, anses apparatet ikke for at kun at være til husholdningsbrug o.l. Så vidt det er praktisk muligt, beskæftiger denne standard sig med de fælles risici, som apparater repræsenterer når alle personer støder på det i og omkring hjemmet. Dog tager standarden generelt set ikke højde for personer (herunder børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller hvor manglende erfaring og viden forhindrer dem i at bruge apparatet sikkert uden opsyn eller instruktion eller børn, der leger med apparatet. Denne sjette udgave ophæver og erstatter den femte udgave der blev udgivet i 2002, herunder dets tillæg 1 (2005) og dens tillæg 2 (2008). De vigtigste ændringer i denne udgave i forhold til den femte udgave af IEC 60335-2-15 er som følger: – tilføjede krav til apparater til fremstilling af sojamælk; – tilføjet krav til dynamiske trykkogere; – udvidede krav til ledningsfri elkedler til dækning af trådløse apparater overalt i dokumentet; – Reorganiseret 7.12 så instrukser i tilknytning til de generiske typer apparater der er omfattet af denne del vises først; – noter er konverteret til normativ tekst (5,2, 7,12, 19,101, 22,7, 22,106, 24.1.5, 24,4, 25,101) tekst; – Note i 19,102 er slettet.
Udvalgsnummer: S-276 (Geografisk information)
Kilde: ISO
Slutdato: 27-01-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-276 (Geografisk information)
Kilde: CEN
Slutdato: 27-01-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-572 (Automatiske elektriske styringer)
Kilde: CLC
Slutdato: 27-01-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-565 (Industriel automatisering)
Kilde: CLC
Slutdato: 27-01-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CLC
Slutdato: 27-01-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 27-01-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-256 (Møbler og inventar)
Kilde: ISO
Slutdato: 27-01-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-145 (Landbrugsmaskiner Sikkerhed/miljø)
Kilde: ISO
Slutdato: 29-01-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-441 (Cyber- og informationssikkerhed)
Kilde: ISO
Slutdato: 29-01-2021
Se mereSe mindre
 
Denne del af ISO/IEC 18033 specificerer blokcifre. En blokciffer repræsenterer blokke af n bits i forhold til blokke af n bits, som kontrolleres af en nøgle af k bits. Totalt er 7 blokcifre defineret. De kategoriseres i Tabel 1. Algoritmerne, der specificeres i denne del af ISO/IEC 18033 er tildelt object identifiers i henhold til ISO/IEC 9834. Listen af tildelte object identifiers er angivet i Annex B. Ændringer af algoritmernes specifikation, som forårsager en ændring i funktionaliteten, vil resultere i en ændring af den object identifier, som er tildelt algoritmen. Se engelsk abstract.
Udvalgsnummer: S-256 (Møbler og inventar)
Kilde: ISO
Slutdato: 31-01-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-347 (Vejmaterialer og vejbygning)
Kilde: CEN
Slutdato: 02-02-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-347 (Vejmaterialer og vejbygning)
Kilde: CEN
Slutdato: 02-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-103 Plastrørsystemer
Udvalgsnummer: S-103 (Plastrørsystemer)
Kilde: CEN
Slutdato: 03-02-2021
Se mereSe mindre
 
Systemstandarden ISO 21003 specificerer krav til fler-lags-rørsystemer beregnet til installationer for koldt og varmt vand i bygninger. Denne del (del 3) omhandler fittings. For at tage hensyn til evt. uheldige effekter på kvaliteten af drikkevand forårsaget af produkter, der er omfattet af ISO 21003, er der i denne standard ingen information om, hvorvidt produktet kan anvendes uden restriktioner i EU medlemslandene eller EFTA. Det bemærkes, at mens der ventes på europæiske kriterier, der kan efterprøves, er eksisterende nationale regler for brugen af og/eller karakteristika for produktet, stadig gældende. Krav og prøvningsmetoder er angivet i ISO 21003 del 1 og del 3. Karakteristika for brugsegnetheden (primært samlinger) er angivet i ISO 21003 del 5.
Emneområder: S-103 Plastrørsystemer
Udvalgsnummer: S-103 (Plastrørsystemer)
Kilde: CEN
Slutdato: 03-02-2021
Se mereSe mindre
 
Denne del af ISO 22391 specificerer karakteristika for fittings for rørsystemer af polyethylen med forhøjet temperaturmodstand (PE-RT) type I og II. Rørsystemernes anvendelse er til installationer for varmt og koldt vand i bygninger (drikkevand og ikke drikkevand) og til varmesystemer.
Emneområder: S-103 Plastrørsystemer
Udvalgsnummer: S-103 (Plastrørsystemer)
Kilde: CEN
Slutdato: 03-02-2021
Se mereSe mindre
 
Den del af ISO 15877 specificerer karakteristika for fittings af klorbehandlede (PVC-C) plastrørsystemer til varmt og koldt vand i bygninger, uanset om det er til drikkevand eller til varmesystemer.
Emneområder: S-103 Plastrørsystemer
Udvalgsnummer: S-103 (Plastrørsystemer)
Kilde: CEN
Slutdato: 03-02-2021
Se mereSe mindre
 
Se engelsk abstract.
Emneområder: S-103 Plastrørsystemer
Udvalgsnummer: S-103 (Plastrørsystemer)
Kilde: CEN
Slutdato: 03-02-2021
Se mereSe mindre
 
ISO 15874-1:2013 specificerer de generelle aspekter ved polypropylen (PP) rørsystemer, til brug for varmt- og koldtvandsinstallationer i bygninger, hvad enten det er til drikkevand, eller til fjernvarmevand, og hvis tryk og temperatur ligger under design værdierne for den pågældende klasse. Den dækker et spektrum af drifts-betingelser, design tryk og rør-dimensioner . Den specificerer ligeledes prøvnings-parametre for prøvningsmetoder
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-872 (Miljø og bæredygtighed for plast)
Kilde: CEN
Slutdato: 04-02-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-544 (Maskinsikkerhed - Elektrotekniske aspekter)
Kilde: CLC
Slutdato: 04-02-2021
Se mereSe mindre
 
Denne del af IEC 60204 gælder for elektrisk, elektronisk og programmerbart elektronisk materiel og systemer til maskiner, der ikke kan bæres med hånden, mens arbejdet pågår, herunder en samling af maskiner, der arbejder sammen på en koordineret måde. NOTE 1 – Denne del af IEC 60204 er en anvendelsesstandard og tilsigter ikke at begrænse eller hindre teknologiske fremskridt. NOTE 2 – I denne del af IEC 60204 omfatter termen "elektrisk" både elektriske, elektroniske og programmerbare elektroniske emner (dvs. "elektrisk materiel" betyder elektrisk, elektronisk og programmerbart elektronisk materiel). NOTE 3 – I forbindelse med denne del af IEC 60204 henviser termen "person" til enhver person og omfatter de personer, der er udpeget og instrueret af brugeren eller dennes repræsentant(er) i brug og pasning af den pågældende maskine. Det materiel, der er omfattet af denne del af IEC 60204, starter ved tilslutningspunktet for forsyningen til maskinens elektriske materiel (se 5.1). NOTE 4 – Kravene til elektriske installationer er angivet i IEC 60364-serien Denne del af IEC 60204 gælder for elektrisk materiel eller dele af det elektriske materiel, der anvender en nominel forsyningsspænding på højst 1 000 V for vekselstrøm (a.c.) og på højst 1 500 V for jævnstrøm (d.c.) samt med nominelle forsyningsfrekvenser på højst 200 Hz. NOTE 5 – Oplysninger om elektrisk materiel eller dele af det elektriske materiel, der anvender højere nominelle forsyningsspændinger, findes i IEC 60204-11. Denne del af IEC 60204 dækker ikke alle de krav (fx vedr. afskærmning, tvangskobling eller styring), som er nødvendige eller påkrævet ifølge andre standarder eller forskrifter for at beskytte personer mod andre farer end elektriske farer. For hver maskintype findes der entydige krav, der skal opfyldes for at opnå tilstrækkelig sikkerhed. Denne del af IEC 60204 omfatter specifikt, men er ikke begrænset til, elektrisk materiel på maskiner som defineret i 3.1.40. NOTE 6 – Anneks C indeholder en liste over maskiner, hvis elektriske materiel kan være omfattet af denne del af IEC 60204. I denne del af IEC 60204 er der ikke specificeret yderligere og særlige krav, der kan gælde for det elektriske materiel på maskiner, der fx –– er beregnet til udendørs anvendelse (dvs. uden for bygninger eller andre beskyttende konstruktioner) –– anvender, bearbejder eller fremstiller potentielt eksplosivt materiale (fx maling eller savsmuld) –– er beregnet til anvendelse i potentielt eksplosive og/eller brændbare atmosfærer –– har særlige risici ved fremstilling eller anvendelse af visse materialer –– er beregnet til anvendelse i miner –– er symaskiner, enheder og systemer til syning (som er omfattet af IEC 60204-31) –– er løftemaskiner (som er omfattet af IEC 60204-32) –– er fremstillingsudstyr af halvledere (som er omfattet af IEC 60204-33). Effektkredse, hvor elektrisk energi anvendes direkte som arbejdsredskab, er ikke omfattet af denne del af IEC 60204.
Udvalgsnummer: S-313 (Ventilation i bygninger)
Kilde: DS
Slutdato: 05-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-142 (n)
Kilde: ISO
Slutdato: 07-02-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-441 (Cyber- og informationssikkerhed)
Kilde: ISO
Slutdato: 07-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-024/U-04 (Teknisk interoperabilitet)
Kilde: ISO
Slutdato: 08-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-160 Implantater
Udvalgsnummer: S-160 (Implantater)
Kilde: ISO
Slutdato: 08-02-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-002 (Døre, vinduer, skodder, porte og beslag)
Kilde: CEN
Slutdato: 09-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-450 Hjælpemidler
Udvalgsnummer: S-450 (Hjælpemidler)
Kilde: CEN
Slutdato: 09-02-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-221 (Varmepumpe- og airconditionanlæg)
Kilde: CEN
Slutdato: 09-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-812 Støberimaskiner
Udvalgsnummer: S-812 (Støberimaskiner)
Kilde: CEN
Slutdato: 09-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-812 Støberimaskiner
Udvalgsnummer: S-812 (Støberimaskiner)
Kilde: CEN
Slutdato: 09-02-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-259 (Sterilisation af medicinsk udstyr)
Kilde: ISO
Slutdato: 10-02-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-222 (Måling af væskestrøm og energi i lukkede rørsystemer)
Kilde: CEN
Slutdato: 11-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 11-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 11-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 11-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-283 Miljøledelse
Udvalgsnummer: S-283 (Miljøledelse)
Kilde: CEN
Slutdato: 11-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 11-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-831 Droner (UAS)
Udvalgsnummer: S-831 (Droner (UAS))
Kilde: CEN
Slutdato: 11-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-831 Droner (UAS)
Udvalgsnummer: S-831 (Droner (UAS))
Kilde: CEN
Slutdato: 11-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-831 Droner (UAS)
Udvalgsnummer: S-831 (Droner (UAS))
Kilde: CEN
Slutdato: 11-02-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-259 (Sterilisation af medicinsk udstyr)
Kilde: CEN
Slutdato: 11-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 11-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-809 Bioteknologi
Udvalgsnummer: S-809 (Bioteknologi)
Kilde: ISO
Slutdato: 11-02-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-441 (Cyber- og informationssikkerhed)
Kilde: ISO
Slutdato: 12-02-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-454 (Standardiseringsudvalget for elkøretøjer)
Kilde: ISO
Slutdato: 13-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-216 Kvalitetsledelse
Udvalgsnummer: S-216 (Kvalitetsledelse)
Kilde: ISO
Slutdato: 14-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-858 (3D-print – Additive Manufacturing)
Kilde: ISO
Slutdato: 14-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-440 Softwaremetodikker
Udvalgsnummer: S-440 (Styring af IT, IT Service Management og IT kvalitetsstyringsmetoder)
Kilde: ISO
Slutdato: 14-02-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-461 (Klassifikation af brændstof til skibe)
Kilde: ISO
Slutdato: 15-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-104 Anæstesiudstyr
Udvalgsnummer: S-104 (Anæstesiudstyr)
Kilde: CEN
Slutdato: 16-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-251 Kølesystemer
Udvalgsnummer: S-251 (Kølesystemer)
Kilde: CEN
Slutdato: 16-02-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-1995 (Eurocode trækonstruktioner og -produkter)
Kilde: CEN
Slutdato: 16-02-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-561 (Sikkerhed af elektriske husholdningsapparater o.l.)
Kilde: CLC
Slutdato: 17-02-2021
Se mereSe mindre
 
Denne del af 60335 behandler sikkerheden af termiske akkumulerende varmeapparater til husholdningsbrug o.l., som er beregnet til opvarmning af rummet, de er placeret i, med en nominel spænding ikke større end 250 V for enfase apparater og 480 V for andre apparater.
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-517/U-02 (Koblingsudstyr til lavspænding)
Kilde: CLC
Slutdato: 17-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-872 (Miljø og bæredygtighed for plast)
Kilde: CEN
Slutdato: 17-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CLC
Slutdato: 17-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-115 Akustik
Udvalgsnummer: S-115 (Akustik)
Kilde: ISO
Slutdato: 18-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-115 Akustik
Udvalgsnummer: S-115 (Akustik)
Kilde: CEN
Slutdato: 18-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CLC
Slutdato: 18-02-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-534 (Lamper og tilbehør)
Kilde: CLC
Slutdato: 18-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CLC
Slutdato: 18-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-437 IT-tilgængelighed
Udvalgsnummer: S-437 (IT-tilgængelighed)
Kilde: CLC
Slutdato: 18-02-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-262 (Skibs- og marineteknologi)
Kilde: ISO
Slutdato: 19-02-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-441 (Cyber- og informationssikkerhed)
Kilde: ISO
Slutdato: 22-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-358/U-01 (CEN/TC 19 Gaseous and liquid fuels)
Kilde: CEN
Slutdato: 23-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 23-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-277 Lufthavnsudstyr
Udvalgsnummer: S-277 (Lufthavnsudstyr)
Kilde: CEN
Slutdato: 23-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-494 (Grafiske symboler - Piktogrammer til information af offentligheden)
Kilde: ISO
Slutdato: 23-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-494 (Grafiske symboler - Piktogrammer til information af offentligheden)
Kilde: ISO
Slutdato: 23-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-494 (Grafiske symboler - Piktogrammer til information af offentligheden)
Kilde: ISO
Slutdato: 23-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-494 (Grafiske symboler - Piktogrammer til information af offentligheden)
Kilde: ISO
Slutdato: 23-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-494 (Grafiske symboler - Piktogrammer til information af offentligheden)
Kilde: ISO
Slutdato: 23-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-494 (Grafiske symboler - Piktogrammer til information af offentligheden)
Kilde: ISO
Slutdato: 23-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-494 (Grafiske symboler - Piktogrammer til information af offentligheden)
Kilde: ISO
Slutdato: 23-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-494 (Grafiske symboler - Piktogrammer til information af offentligheden)
Kilde: ISO
Slutdato: 23-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-089 Textiler
Udvalgsnummer: S-089 (Textiler)
Kilde: ISO
Slutdato: 24-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CLC
Slutdato: 24-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CLC
Slutdato: 24-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-002 (ETSI standarder)
Kilde: ETSI
Slutdato: 24-02-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-578 (Værktøjer til arbejde under spænding)
Kilde: CLC
Slutdato: 25-02-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-579 (Elektroniske overvågningssystemer)
Kilde: CLC
Slutdato: 25-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-360 Laboratorieudstyr
Udvalgsnummer: S-360 (Laboratorieudstyr)
Kilde: ISO
Slutdato: 26-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-277 Lufthavnsudstyr
Udvalgsnummer: S-277 (Lufthavnsudstyr)
Kilde: ISO
Slutdato: 27-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-358/U-05 (CEN/TC 343 Solid recovered fuels)
Kilde: ISO
Slutdato: 27-02-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-277 Lufthavnsudstyr
Udvalgsnummer: S-277 (Lufthavnsudstyr)
Kilde: ISO
Slutdato: 01-03-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-047 Svejsning
Udvalgsnummer: S-047 (Svejsning)
Kilde: CEN
Slutdato: 01-03-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-047 Svejsning
Udvalgsnummer: S-047 (Svejsning)
Kilde: CEN
Slutdato: 01-03-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-047 Svejsning
Udvalgsnummer: S-047 (Svejsning)
Kilde: CEN
Slutdato: 01-03-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-458 Rulningslejer
Udvalgsnummer: S-458 (Rulningslejer)
Kilde: ISO
Slutdato: 07-03-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-454 (Standardiseringsudvalget for elkøretøjer)
Kilde: ISO
Slutdato: 08-03-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-454 (Standardiseringsudvalget for elkøretøjer)
Kilde: ISO
Slutdato: 08-03-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-446 Terminologi
Udvalgsnummer: S-446 (Terminologi)
Kilde: ISO
Slutdato: 08-03-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-446 Terminologi
Udvalgsnummer: S-446 (Terminologi)
Kilde: ISO
Slutdato: 08-03-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-276 (Geografisk information)
Kilde: ISO
Slutdato: 08-03-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CLC
Slutdato: 08-03-2021
Se mereSe mindre
 
Denne standard referer til klassifikationen af beskyttelsesgrader for kapslinger mod ydre mekaniske slag, når den nominelle spænding på det beskyttede udstyr ikke overstiger 72,5 kV. Denne standard gælder kun for kapslinger til udstyr, når den specifikke standard fastsætter beskyttelsesgrader af kapslingen mod mekaniske slag (omtales i denne standard som slag).
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CLC
Slutdato: 08-03-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-872 (Miljø og bæredygtighed for plast)
Kilde: CEN
Slutdato: 08-03-2021
Se mereSe mindre
 
Se engelsk abstract.
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 08-03-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-565 (Industriel automatisering)
Kilde: CLC
Slutdato: 08-03-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-381 (Vejvedligeholdelse, vintertjenester og affaldshåndtering)
Kilde: CEN
Slutdato: 08-03-2021
Se mereSe mindre
 
Se engelsk abstract.
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-358/U-05 (CEN/TC 343 Solid recovered fuels)
Kilde: CEN
Slutdato: 08-03-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-089 Textiler
Udvalgsnummer: S-089 (Textiler)
Kilde: CEN
Slutdato: 08-03-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 08-03-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-561 (Sikkerhed af elektriske husholdningsapparater o.l.)
Kilde: CLC
Slutdato: 08-03-2021
Se mereSe mindre
 
Se engelsk abstract.
Udvalgsnummer: S-471 (Miljøundersøgelser)
Kilde: ISO
Slutdato: 12-03-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-471 (Miljøundersøgelser)
Kilde: ISO
Slutdato: 12-03-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-471 (Miljøundersøgelser)
Kilde: ISO
Slutdato: 12-03-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-336 (Beskyttelsesbeklædning og personligt beskyttelsesudstyr)
Kilde: ISO
Slutdato: 13-03-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-268 Jernbaneudstyr
Udvalgsnummer: S-268 (Jernbaneudstyr)
Kilde: CEN
Slutdato: 13-03-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-347 (Vejmaterialer og vejbygning)
Kilde: CEN
Slutdato: 13-03-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-347 (Vejmaterialer og vejbygning)
Kilde: CEN
Slutdato: 13-03-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-1995 (Eurocode trækonstruktioner og -produkter)
Kilde: CEN
Slutdato: 13-03-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-824 (E-cigaretter, E-væsker, tobak og tobaksprodukter)
Kilde: CEN
Slutdato: 13-03-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-301 Bygningsglas
Udvalgsnummer: S-301 (Bygningsglas)
Kilde: CEN
Slutdato: 13-03-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 13-03-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 13-03-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-305 (Maling, lim, lak og fugeprodukter)
Kilde: CEN
Slutdato: 13-03-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-1995 (Eurocode trækonstruktioner og -produkter)
Kilde: CEN
Slutdato: 13-03-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-103 Plastrørsystemer
Udvalgsnummer: S-103 (Plastrørsystemer)
Kilde: CEN
Slutdato: 13-03-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-350 (Åndedrætsværn Personligt sikkerhedsudstyr)
Kilde: CEN
Slutdato: 13-03-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-277 Lufthavnsudstyr
Udvalgsnummer: S-277 (Lufthavnsudstyr)
Kilde: CEN
Slutdato: 13-03-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 13-03-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-089 Textiler
Udvalgsnummer: S-089 (Textiler)
Kilde: CEN
Slutdato: 13-03-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-277 Lufthavnsudstyr
Udvalgsnummer: S-277 (Lufthavnsudstyr)
Kilde: CEN
Slutdato: 13-03-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CEN
Slutdato: 13-03-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-446 Terminologi
Udvalgsnummer: S-446 (Terminologi)
Kilde: ISO
Slutdato: 14-03-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-715 (Signalkabler og -kabling)
Kilde: CLC
Slutdato: 15-03-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-715 (Signalkabler og -kabling)
Kilde: CLC
Slutdato: 15-03-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-562 (Elektrisk udstyr til medicinsk anvendelse)
Kilde: CLC
Slutdato: 17-03-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-579 (Elektroniske overvågningssystemer)
Kilde: CLC
Slutdato: 17-03-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-715 (Signalkabler og -kabling)
Kilde: CLC
Slutdato: 17-03-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CLC
Slutdato: 17-03-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CLC
Slutdato: 17-03-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: V-001 (Administrativ behandling)
Kilde: CLC
Slutdato: 17-03-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-440 Softwaremetodikker
Udvalgsnummer: S-440 (Styring af IT, IT Service Management og IT kvalitetsstyringsmetoder)
Kilde: ISO
Slutdato: 19-03-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-446 Terminologi
Udvalgsnummer: S-446 (Terminologi)
Kilde: ISO
Slutdato: 19-03-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder:
Udvalgsnummer: S-142 (n)
Kilde: ISO
Slutdato: 19-03-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-454 (Standardiseringsudvalget for elkøretøjer)
Kilde: ISO
Slutdato: 20-03-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-588 Vindenergisystemer
Udvalgsnummer: S-588 (Vindenergisystemer)
Kilde: ISO
Slutdato: 20-03-2021
Se mereSe mindre
 
Udvalgsnummer: S-093 (Medicinsk udstyr til administration af medicinale produkter)
Kilde: CEN
Slutdato: 20-03-2021
Se mereSe mindre
 
Emneområder: S-440 Softwaremetodikker
Udvalgsnummer: S-440 (Styring af IT, IT Service Management og IT kvalitetsstyringsmetoder)
Kilde: ISO
Slutdato: 20-03-2021
Se mereSe mindre