Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Microbiology of the food chain – Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination – Part 5: Specific rules for the preparation of milk and milk products (ISO/DIS 6887-5:2018)
Nummer:DSF/prEN ISO 6887-5
Type:Forslag
Kilde:CEN
Udvalg:S-436
Udvalgsnavn:Mikrobiologi
Forslag udgivet:23. dec 2018
Kommentarfrist:21. feb 2019
Antal kommentarer:0
Emneområder:S-436 Mikrobiologi
Beskrivelse af forslaget:This part of ISO 6887 specifies rules for the preparation of samples of milk and milk products and their suspensions for microbiological examination when the samples require a different preparation from the general methods specified in ISO 6887-1. ISO 6887-1 defines the general rules for the preparation of the initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination. This part of ISO 6887 excludes preparation of samples for both enumeration and detection test methods where preparation details are specified in the relevant International Standards. This part of ISO 6887 is applicable to: a) milk and liquid milk products; b) dried milk products; c) cheese; d) casein and caseinates; e) butter; f) ice-cream; g) custard, desserts and sweet cream; h) fermented milk, yogurt and sour cream; i) milk-based infant foods.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.