Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Intelligent transport systems -- Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) -- Part 18: Traffic flow and prediction application (TPEG2-TFP)
Nummer:DSF/ISO/DIS 21219-18
Type:Forslag
Kilde:ISO
Udvalg:S-274
Udvalgsnavn:Vejtransport og trafiktelematik
Forslag udgivet:23. dec 2018
Kommentarfrist:21. feb 2019
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:This Technical Specification specifies the TPEG application Traffic Flow and Prediction (TFP). It has been specifically designed to provide information to a variety of receivers using different channels, including in the first instance Digital Broadcasting and Internet technologies. Traffic flow and prediction messages are intended for in-car applications and may be as well presented directly to the user by textual, voiced and graphically output devices. TFP is status oriented, i.e. the transmitted information updates continuously the receiver's knowledge for a dedicated road network. In particular the traffic states are delivered any time and for all road sections of the network, even when there are no abnormal traffic situations. Generally, TFP focuses on the following requirements: – provide dynamic navigation systems with up-to-date traffic state information, – ensure travel safety for the driver, – enable the calculation of alternative routes, – avoid delays (e.g. traffic jams), – lower traffic load on over-saturated parts of the network, – keep driver informed about current and upcoming traffic, – compact and efficient coding of the traffic information.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.