Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Information technology – Security techniques – Key management – Part 4: Mechanisms based on weak secrets
Nummer:DSF/ISO/IEC 11770-4:2017/DAmd 1
Type:Forslag
Kilde:ISO
Udvalg:S-441
Udvalgsnavn:Informationssikkerhed
Forslag udgivet:1. jan 2019
Kommentarfrist:28. feb 2019
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:ISO/IEC 11770-4:2017 defines key establishment mechanisms based on weak secrets, i.e. secrets that can be readily memorized by a human, and hence, secrets that will be chosen from a relatively small set of possibilities. It specifies cryptographic techniques specifically designed to establish one or more secret keys based on a weak secret derived from a memorized password, while preventing offline brute-force attacks associated with the weak secret. ISO/IEC 11770-4:2017 is not applicable to the following aspects of key management: - life-cycle management of weak secrets, strong secrets, and established secret keys; - mechanisms to store, archive, delete, destroy, etc. weak secrets, strong secrets, and established secret keys.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.