Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Fans – Performance testing of jet fans (ISO/DIS 13350:2018)
Nummer:DSF/prEN ISO 13350
Type:Forslag
Kilde:CEN
Udvalg:S-313
Udvalgsnavn:Ventilation i bygninger
Forslag udgivet:6. jan 2019
Kommentarfrist:4. mar 2019
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:This International Standard deals with the determination of those technical characteristics needed to describe all aspects of the performance of jet fans as defined in ISO 13349. It does not cover those fans designed for ducted applications, nor those designed solely for air circulation, e.g. ceiling fans and table fans. The test procedures described in this International Standard relate to laboratory conditions. The measurement of performance under on-site conditions is not included.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.