Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Safety in installations for electroheating and electromagnetic processing – Part 1: General requirements
Nummer:DSF/prEN IEC 60519-1:2018
Type:Forslag
Kilde:CLC
Udvalg:V-001
Udvalgsnavn:Administrativ behandling
Forslag udgivet:6. jan 2019
Kommentarfrist:4. mar 2019
Antal kommentarer:0
Emneområder:
Beskrivelse af forslaget:This part of IEC 60519 specifies the general safety requirements for industrial installations or equipment intended for electroheating (EH) and electroheating based treatment technologies as well as for electromagnetic processing of materials (EPM). This document deals with the significant hazards, hazardous situations or hazardous events relevant to industrial EH and EPM equipment, as listed in Annex A, for normal operation and for single-fault condition as well as under conditions of misuse that are reasonably foreseeable. This document specifies the requirements intended to be met by the manufacturer to ensure the safety of persons and property during the complete life cycle of the equipment from design through commissioning, operation, maintenance, inspection, to decommissioning, as well as in the event of foreseeable single-fault condition that can occur in the equipment. These General Requirements apply to all industrial EH and EPM equipment, unless an exception is given in the Particular Requirements dealing with specific equipment in other parts of IEC 60519. The provisions of other parts of IEC 60519 that directly apply to specific types of equipment take precedence over the provisions of this document. Annex I and J provide orientation with respect to the application of ISO 13577- 1 in combination with this standard. The rated voltage of EH and EPM equipment can be in the range of low voltage, details are given in Clause 4.2.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.