Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Reliability stress screening – Part 2: Components
Nummer:DSF/prEN IEC 61163-2:2018
Type:Forslag
Kilde:CLC
Udvalg:S-556
Udvalgsnavn:Pålidelighed
Forslag udgivet:6. jan 2019
Kommentarfrist:4. mar 2019
Antal kommentarer:0
Emneområder:S-556 Pålidelighed
Beskrivelse af forslaget:This part of IEC 61163 provides guidance on RSS techniques and procedures for electrical, electronic, and mechanical components. This international standard is procedural in nature and is not, and cannot be, exhaustive with respect to component technologies due to the rapid rate of developments in the electrical component industry. This standard is: a) intended for component manufacturers as a guideline; b) intended for component users as a guideline to negotiate with component manufacturers on RSS requirements; c) intended to allow the planning of a RSS process in house to meet reliability requirements or to allow the re-qualification of components for specific, upgraded, environments; d) intended as a guideline to sub-contractors who provide RSS as a service. This standard is not intended to provide test plans for specific components or for delivery of certificates of conformance for batches of components.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.