Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Particle size analysis -- Laser diffraction methods
Nummer:DSF/ISO/DIS 13320
Type:Forslag
Kilde:ISO
Udvalg:S-438
Udvalgsnavn:Renrumsteknologi
Forslag udgivet:9. jan 2019
Kommentarfrist:8. mar 2019
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:This International Standard provides guidance on instrument qualification and size distribution measurement of particles in many two‐phase systems (e.g. powders, sprays, aerosols, suspensions, emulsions and gas bubbles in liquids) through the analysis of their light‐scattering properties. It does not address the specific requirements of particle size measurement of specific materials. This International Standard is applicable to particle sizes ranging from approximately 0,1 μm to 3 mm. With special instrumentation and conditions, the applicable size range can be extended above 3 mm and below 0,1 μm. For spherical and non‐spherical particles, a size distribution is reported, where the predicted scattering pattern for the volumetric sum of spherical particles matches the measured scattering pattern. This is because the technique assumes a spherical particle shape in its optical model. For non‐spherical particles the resulting particle size distribution is different from that obtained by methods based on other physical principles (e.g. sedimentation, sieving).

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.