Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Security and resilience -- Business continuity management systems -- Requirements
Nummer:DSF/ISO/DIS 22301
Type:Forslag
Kilde:ISO
Udvalg:S-216
Udvalgsnavn:Kvalitetsledelse
Forslag udgivet:13. jan 2019
Kommentarfrist:11. mar 2019
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:This document specifies requirements to plan, establish, implement, operate, monitor, review, maintain and continually improve a management system to protect against, reduce the likelihood of occurrence, prepare for, respond to, and recover from disruptions when they arise. The requirements specified in this document are generic and intended to be applicable to all organizations, or parts thereof, regardless of type, size and nature of the organization. The extent of application of these requirements depends on the organization's operating environment and complexity. This document is applicable to all types and sizes of organizations that: a) implement maintain and improve a BCMS; b) seek to ensure conformity with stated business continuity policy; c) need an ability to continue delivery of products and services at acceptable predefined capacity during a disruption; d) seek to enhance their resilience through the effective application of the BCMS. This document can be used to assess an organization's ability to meet its own business continuity needs and obligations.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.