Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Organic light emitting diode (OLED) Light sources for general lighting – Safety – Part 1: General requirements and tests
Nummer:DSF/prEN IEC 62868-1:2019
Type:Forslag
Kilde:CLC
Udvalg:S-534
Udvalgsnavn:Lamper og tilbehør
Forslag udgivet:13. jan 2019
Kommentarfrist:11. mar 2019
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:This Part 1 of International Standard IEC 62868 specifies general safety requirements of OLED products for use on d.c. supplies up to 1000 V or a.c. supplies up to 1000 V at 50 Hz or 60 Hz for indoor and similar general lighting purpose. NOTE1: Only test methods for dc operated OLED light sources are provided in this standard. Provisions for ac operated OLED products are under consideration. NOTE2: The construction of OLED tiles and panels is illustrated in figures A.1 to A.4 in Annex A. NOTE3: The OLED lighting system consisting of OLED panels or modules is illustrated in Annex D. NOTE4: This standard is prepared for OLED light sources (tiles, panels, modules) which are composed of OLED luminaires or OLED lamps, and is intended that the OLED light source adapted to this standard should be fit in IEC 60598 series as a component of lighting equipment in combination with other components. NOTE5: This standard applies to any OLED light sources which are not covered by the Part 2 of IEC 62868.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.