Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Energy performance of buildings – Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies – Space emission systems (heating and cooling)
Nummer:DSF/ISO/DIS 52031
Type:Forslag
Kilde:ISO
Udvalg:S-313
Udvalgsnavn:Ventilation i bygninger
Forslag udgivet:13. jan 2019
Kommentarfrist:12. mar 2019
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:The scope of this specific part is to standardise the required inputs, the outputs and the links (structure) of the calculation method in order to achieve a common international calculation method. This standard covers energy performance calculation of heating systems and water based cooling space emission sub-systems. Figure 1 shows the relative position of this standard within the set of EPB standards in the context of the modular structure as set out in ISO 52000-1. NOTE 1 – In ISO/TR 52000-2 the same table can be found, with, for each module, the numbers of the relevant EPB standards and accompanying technical reports that are published or in preparation. NOTE 2 – The modules represent EPB standards, although one EPB standard may cover more than one module and one module may be covered by more than one EPB standard, for instance a simplified and a detailed method respectively. See also Clause 2 and Tables A.1 and B.1.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.