Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes – Secondary lithium cells and batteries for portable applications – Part 4: Coin types (button) lithium secondary cells and batteries
Nummer:DSF/prEN IEC 61960-4:2019
Type:Forslag
Kilde:CLC
Udvalg:S-454
Udvalgsnavn:Standardiseringsudvalget for elkøretøjer
Forslag udgivet:13. jan 2019
Kommentarfrist:11. mar 2019
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:This part of IEC 61960 specifies performance tests, designations, markings, dimensions and other requirements for coin secondary lithium cells and batteries for portable applications and backup power supply such as memory backup applications. The objective of this standard is to provide the purchasers and users of coin secondary lithium cells and batteries with a set of criteria with which they can judge the performance of coin secondary lithium cells and batteries offered by various manufacturers. This document defines a minimum required level of performance and a standardized methodology by which testing is performed and the results of this testing reported to the user. Hence, users will be able to establish the viability of commercially available cells and batteries via the declared specification and thus be able to select the cell or battery best suited for their intended application. This standard covers coin secondary lithium cells and batteries with a range of chemistries. Each electrochemical couple has a characteristic voltage range over which it releases its electrical capacity, a characteristic nominal voltage and a characteristic end-of-discharge voltage during discharge. Users of coin secondary lithium cells and batteries are requested to consult the manufacturer for advice.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.