Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Antennas and test sites for radiated disturbance measurements
Nummer:DSF/EN 55016-1-4:2018/prA1:2019 {frag 3}
Type:Forslag
Kilde:CLC
Udvalg:S-710
Udvalgsnavn:Elektromagnetisk kompatibilitet
Forslag udgivet:13. jan 2019
Kommentarfrist:11. mar 2019
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:Se engelsk abstract.
Beskrivelse af forslaget:CISPR 16-1-4:2010 specifies the characteristics and performance of equipment for the measurement of radiated disturbances in the frequency range 9 kHz to 18 GHz. Specifications for antennas and test sites are included. The requirements of this publication apply at all frequencies and for all levels of radiated disturbances within the CISPR indicating range of the measuring equipment. Methods of measurement are covered in Part 2-3, and further information on radio disturbance is given in Part 3 of CISPR 16. Uncertainties, statistics and limit modelling are covered in Part 4 of CISPR 16. This third edition of CISPR 16-1-4 cancels and replaces the second edition published in 2007 and its Amendments 1 (2007) and 2 (2008). It is a technical revision. This edition includes the following significant technical change with respect to the previous edition: provisions are added to address evaluation of a set-up table in the frequency range above 1 GHz. CISPR 16-1-4:2010 has the status of a basic EMC publication in accordance with IEC Guide 107, Electromagnetic compatibility – Guide to the drafting of electromagnetic compatibility publications

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.