Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Solid biofuels – Safe handling and storage of solid biofuel pellets in commercial and industrial applications (ISO/DIS 20024:2019)
Nummer:DSF/prEN ISO 20024
Type:Forslag
Kilde:CEN
Udvalg:S-358/U-04
Udvalgsnavn:CEN/TC 335 Solid biofuels
Forslag udgivet:20. jan 2019
Kommentarfrist:18. mar 2019
Antal kommentarer:0
Emneområder:
Beskrivelse af forslaget:This International Standard provides principles and requirements for safe handling and storage of solid biofuels pellets in commercial and industrial applications. The standard covers the entire handling and storage process of pellets, (i) at a pellets production plant, from the outlet of the cooler unit until loaded for transportation and (ii) at a power plant from the receiving station until fed into a pulverizer or furnace. The process of production of pellets and safety issues related to production are not covered by this standard, nor is the pulverizing or combustion process. Although unloading and loading of e.g. vessels, trains or trucks are included, the safety issues during the transport itself are not.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.