Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Dynamic modules – Reliability – Part 2-1: Qualification test template
Nummer:DSF/prEN IEC 62343-2-1:2019
Type:Forslag
Kilde:CLC
Udvalg:S-715
Udvalgsnavn:Signalkabler og -kabling
Forslag udgivet:20. jan 2019
Kommentarfrist:18. mar 2019
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:This document provides a reliability qualification test template for dynamic modules (DMs). The template describes the reliability qualification test items and provides information on requirements or options. Example test conditions are given as information in Annex A. For reliability qualification purposes, some information about the internal components, parts and interconnections is needed. These internal parts are treated as black boxes. This document gives requirements for the evaluation of DM reliability by combining the reliability of such internal black boxes. The object of this reliability qualification test template is to provide a framework for the reliability qualification tests for DMs. Developers of reliability qualification tests for DMs determine the test conditions for each test item by referring to the examples in Annex A.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.