Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Electric dishwashers for commercial use – Test methods for measuring the performance
Nummer:DSF/prEN IEC 63136:2019
Type:Forslag
Kilde:CLC
Udvalg:S-559
Udvalgsnavn:Ydeevne for elektriske husholdningsapparater og lignende
Forslag udgivet:20. jan 2019
Kommentarfrist:18. mar 2019
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:This Standard applies for manually loaded undercounter one-tank and one-tank hood type electrically heated dishwashing machines for washing plates, dishes, glassware, cutlery and similar articles. These machines are used in commercial kitchens, such as restaurants, canteens, hospitals and in businesses such as bakeries, butcher shops, etc. This Standard does not apply to commercial dishwashers with transport systems (flight-type and rack conveyor dishwashers) and utensil washers. This standard does not apply to undercounter water-change dishwashers. This standard does not apply to appliances designed exclusively for industrial purposes. The object is to state and define the principal performance characteristics of electric dishwashers for commercial use and to describe the standard methods of measuring these characteristics. The characteristics are measured by washing plates. This standard is concerned neither with safety nor with minimum performance requirements.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.