Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results -- Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method
Nummer:DSF/ISO/DIS 5725-2
Type:Forslag
Kilde:ISO
Udvalg:S-238
Udvalgsnavn:Anvendt statistik
Forslag udgivet:22. jan 2019
Kommentarfrist:20. mar 2019
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:1.1 This document  amplifies the general principles to be observed in designing experiments for the numerical estimation of the precision of measurement methods by means of a collaborative interlaboratory experiment;  provides a detailed practical description of the basic method for routine use in estimating the precision of measurement methods;  provides guidance to all personnel concerned with designing, performing or analysing the results of the tests for estimating precision. NOTE – Modifications to this basic method for particular purposes are given in other parts of ISO 5725. Annex C provides practical examples of estimating the precision of measurement methods by experiment. 1.2 This document is concerned exclusively with measurement methods which yield measurements on a continuous scale and give a single value as the test result, although this single value may be the outcome of a calculation from a set of observations. 1.3 It assumes that in the design and performance of the precision experiment, all the principles as laid down in ISO 5725-1 have been observed. The basic method uses the same number of test results in each laboratory, with each laboratory analysing the same levels of test sample; i.e. a balanced uniform-level experiment. The basic method applies to procedures that have been standardized and are in regular use in a number of laboratories.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.