Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Child use and care articles – Safety barriers – Safety requirements and test methods
Nummer:DSF/prEN 1930
Type:Forslag
Kilde:CEN
Udvalg:S-286
Udvalgsnavn:Børneomsorgsprodukter
Forslag udgivet:24. jan 2019
Kommentarfrist:23. mar 2019
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:This European Standard specifies the safety requirements and test methods for child safety barriers for domestic indoor use which are designed to be fitted across openings to limit a child's access inside the home and to prevent young children up to 24 months of age passing through. This European Standard does not apply to products designed to be fitted across windows.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.