Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Protective clothing – Performance requirements for protective clothing worn by operators applying pesticides and for re-entry workers – Amendment 1: Surrogate test chemical (ISO 27065:2017/DAM 1:2019)
Nummer:DSF/EN ISO 27065:2017/prA1
Type:Forslag
Kilde:CEN
Udvalg:S-336
Udvalgsnavn:Beskyttelsesbeklædning og personligt beskyttelsesudstyr
Forslag udgivet:27. jan 2019
Kommentarfrist:25. mar 2019
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:ISO 27065 establishes minimum performance, classification, and marking requirements for protective clothing worn by operators handling pesticide products as well as re-entry workers. For the purpose of ISO 27065, the term pesticide applies to insecticides, herbicides, fungicides, and other substances applied in liquid form that are intended to prevent, destroy, repel, or reduce any pest or weeds in agricultural settings, green spaces, roadsides, etc. It does not include biocidal products used for agricultural and non-agricultural settings. Pesticide handling includes mixing and loading, application, and other activities such as cleaning contaminated equipment and containers. Concentrated pesticides are typically handled during mixing and loading. Protective clothing covered by ISO 27065includes, but is not limited to, shirts, jackets, trousers, coveralls, aprons, protective sleeves, caps/hats and other headwear (excluding hard hats made of rigid materials, e.g. hats worn by construction workers), and accessories used under knapsack/backpack sprayers. ISO 27065 does not address items used for the protection of the respiratory tract, hands, and feet. ISO 27065 does not address protection against fumigants.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.