Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Optical fibres – Part 2: Product specifications – General
Nummer:DSF/prEN IEC 60793-2:2019
Type:Forslag
Kilde:CLC
Udvalg:S-715
Udvalgsnavn:Signalkabler og -kabling
Forslag udgivet:27. jan 2019
Kommentarfrist:25. mar 2019
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:This part of IEC 60793 contains the general specifications for both multimode and single- mode optical fibres. Sectional specifications for each of the four categories multimode fibres: A1, A2, A3, and A4 (part of the multimode fibre class A) contain requirements specific to each category. Sectional specifications for each of the two single-mode fibre classes, B and C, contain requirements common to each class. Each sectional specification includes family specifications (in normative annexes) that contain requirements for the applicable category or sub-categories. These sub-categories are distinguished on the basis of different fibre types or applications. The requirements of this standard apply to all classes. Each sectional specification contains the requirements that are common to all the family specifications that are within it. These common requirements are copied to the family specification for ease of reference. Tests or measurement methods are defined for each specified attribute. Where possible, these definitions are by reference to an IEC standard – otherwise the test or measurement method is outlined in the relevant sectional specification. Table 1 defines the sectional specifications. The relevant family specifications are defined within the sectional specifications as normative annexes (see Tables 2 to 5).

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.