Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Textiles – Quantitative chemical analysis – Part 27: Mixtures of cellulose fibres with certain other fibres (method using aluminium sulfate) (ISO 1833-27:2018)
Nummer:DSF/prEN ISO 1833-27
Type:Forslag
Kilde:CEN
Udvalg:S-089
Udvalgsnavn:Textiler
Forslag udgivet:27. jan 2019
Kommentarfrist:25. mar 2019
Antal kommentarer:0
Emneområder:S-089 Textiler
Beskrivelse af forslaget:This document specifies a method, using aluminium sulfate, to determine the mass percentage of cellulose fibres, after removal of non-fibrous matter, in textiles made of mixtures of – cellulose fibres (natural or regenerated) with – polyester, polyamide, acrylic, wool and elastane fibres.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.