Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Explosive atmospheres – Part 29-1: Gas detectors – Performance requirements of detectors for flammable gases
Nummer:DSF/EN 60079-29-1:2016/prA1:2019
Type:Forslag
Kilde:CLC
Udvalg:S-531
Udvalgsnavn:Eksplosive atmosfærer i relation til ATEX direktiverne
Forslag udgivet:3. feb 2019
Kommentarfrist:1. apr 2019
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:IEC 60079-29-1:2016(E) specifies general requirements for construction, testing and performance, and describes the test methods that apply to portable, transportable and fixed equipment for the detection and measurement of flammable gas or vapour concentrations with air. The equipment, or parts thereof, is intended for use in explosive atmospheres and in mines susceptible to firedamp. This second edition of IEC 60079-29-1 cancels and replaces the first edition of IEC 60079-29-1:2007 series and constitutes a technical revision. Refer to the Forward of the document for a listing of the extensive changes between this edition and the previous edition. Keywords: detection and measurement of flammable gas or vapour concentrations with air, explosive atmospheres, mines susceptible to firedamp, explosion hazard

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.