Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Cards and security devices for personal identification -- Test methods -- Part 1: General characteristics
Nummer:DSF/ISO/IEC DIS 10373-1
Type:Forslag
Kilde:ISO
Udvalg:S-441
Udvalgsnavn:Informationssikkerhed
Forslag udgivet:4. feb 2019
Kommentarfrist:3. apr 2019
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:This International Standard defines test methods for characteristics of identification cards according to the definition given in ISO/IEC 7810. Each test method is cross-referenced to one or more base standards, which may be ISO/IEC 7810 or one or more of the supplementary standards that define the information storage technologies employed in identification cards applications. NOTE 1 – Criteria for acceptability do not form part of this International Standard but will be found in the International Standards mentioned above. NOTE 2 – Test methods described in this International Standard are intended to be performed separately. A given card is not required to pass through all the tests sequentially. This part of ISO/IEC 10373 defines test methods which are common to one or more card technologies. Other parts of the standard define technology-specific test methods.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.