Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Language resource management -- Semantic annotation framework -- Part 9: Reference annotation framework (RAF)
Nummer:DSF/ISO/DIS 24617-9
Type:Forslag
Kilde:ISO
Udvalg:S-446
Udvalgsnavn:Terminologi
Forslag udgivet:5. feb 2019
Kommentarfrist:4. apr 2019
Antal kommentarer:0
Emneområder:S-446 Terminologi
Beskrivelse af forslaget:This document aims at providing a comprehensive model for the annotation and representation of referential phenomena in natural language texts and multimodal interactions. Such phenomena may cover simple anaphoric or coreferential mechanisms as well as more complex bridging or multimodal mechanisms. It provides a reference serialisation in XML defined as a customisation of the TEI guidelines. In addition, the document describes the core data categories related to referential entities and link structures, and also needed for the description of annotation schemes and serialisation mechanisms for implementing conformant models as concrete data formats.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.