Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Aluminium and aluminium alloys – Alloyed ingots for remelting – Specifications
Nummer:DSF/prEN 1676
Type:Forslag
Kilde:CEN
Udvalg:V-001
Udvalgsnavn:Administrativ behandling
Forslag udgivet:7. feb 2019
Kommentarfrist:6. apr 2019
Antal kommentarer:0
Emneområder:
Beskrivelse af forslaget:This European Standard defines the requirements for grades of alloyed aluminium ingots intended for remelting. It specifies the classifications and designations applicable to these grades, the conditions in which they are produced, their properties and the marks by which they are identified.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.