Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): IEC 63026 ED1: Submarine power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 60 kV (Um = 72,5 kV) – Test methods and requirements
Nummer:DSF/IEC 63026 ED1
Type:Forslag
Kilde:IEC
Udvalg:S-520
Udvalgsnavn:Elektriske kabler
Forslag udgivet:10. feb 2019
Kommentarfrist:8. apr 2019
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:This International Standard specifies test methods and requirements for power cable systems, cables with extruded insulation and their accessories for fixed submarine installations, for rated voltages from 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 60 kV (Um = 72,5 kV). The standard includes the electrical tests and the physical tests on materials as well as the specific mechanical tests that are applicable to submarine cable systems. The requirements apply to armoured single-core cables and three-core cables in combination with their accessories, terminations and joints for usual conditions of installation and operation, but not to special cables and their accessories, such as submarine cables for dynamic applications (i.e. for direct connection to a floating structure), for which modifications to the standard tests may be necessary or special test conditions may need to be devised. This standard is applicable to submarine cables installed in permanently submerged conditions with water depths up to 250 metres. Note: This standard does not include accessories having a mechanical function only, such as hang-offs or armour clamps.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.