Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Health and safety in welding and allied processes – Equipment for capture and separation of welding fume – Part 1: General requirements (ISO/DIS 21904-1:2019)
Nummer:DSF/prEN ISO 21904-1
Type:Forslag
Kilde:CEN
Udvalg:S-047
Udvalgsnavn:Svejsning
Forslag udgivet:10. feb 2019
Kommentarfrist:8. apr 2019
Antal kommentarer:0
Emneområder:S-047 Svejsning
Beskrivelse af forslaget:This part of ISO 21904 defines the general requirements for ventilation equipment used to capture and separate fumes generated by welding and allied processes e.g. arc welding and thermal cutting. It applies to the design and manufacture of parts of the equipment including hoods for welding, ducting, filter units, air movers, systems that inform of unsafe operation and workplace practices to ensure safe working with regard to exposure. Significant hazards are listed in Clause 4. It does not cover electrical, mechanical and pneumatic hazards. This part of ISO 21904 is applicable to the following: – local exhaust ventilation systems (LEV) excluding draught tables; – mobile and stationary equipment; – separation equipment used for welding and allied processes; This part of ISO 21904 is not applicable to the following: – general ventilation, air make up or air movement systems; – air conditioning systems; – grinding dust. This part of ISO 21904 also specifies the test data to be marked on the capture devices. This part of ISO 21904 applies to systems designed and manufactured after its publication.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.