Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Child care articles – Part 1: Children's harnesses, reins – Safety requirements and test methods
Nummer:DSF/prEN 13210-1
Type:Forslag
Kilde:CEN
Udvalg:S-286
Udvalgsnavn:Børneomsorgsprodukter
Forslag udgivet:28. mar 2019
Kommentarfrist:27. maj 2019
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:Part 1 of this European standard specifies the minimum safety requirements and test methods for strap and/or fabric assemblies for restraining children from birth up to 48 months of age. These products are provided with a rein for use when the child is walking and/or may be provided with detachable straps for use in child use and care articles which are fitted with specified attachment points. Part 1 of the standard does not cover backpacks with a leading rein which are covered in Part 2 of the standard. This standard does not apply to the following:  Restraint systems permanently fitted as an integral feature of child use and care articles;  Restraint systems intended for children with special needs;  Restraint systems for use in motorised and power driven vehicles. If the product has other functions not covered in this European standard, reference should be made to the relevant European standard.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.