Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Child care articles – Part 2: Children's harnesses incorporating backpacks and reins – Safety requirements and test methods
Nummer:DSF/prEN 13210-2
Type:Forslag
Kilde:CEN
Udvalg:S-286
Udvalgsnavn:Børneomsorgsprodukter
Forslag udgivet:28. mar 2019
Kommentarfrist:27. maj 2019
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:Part 2 of this European standard specifies the minimum safety requirements and test methods for children's harnesses incorporating backpacks and/or toys with a leading rein for restraining children when walking, with the ability to walk competently and for use up to 48 months of age. If the product has other functions not covered in this European standard, reference should be made to the relevant European standard.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.