Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Building Information Modelling (BIM) – Data templates for construction objects used in the life cycle of any built asset – Concepts and principles (ISO/DIS 23387:2019)
Nummer:DSF/prEN ISO 23387
Type:Forslag
Kilde:CEN
Udvalg:S-808
Udvalgsnavn:BIM – Building Information Modelling
Forslag udgivet:31. mar 2019
Kommentarfrist:29. maj 2019
Antal kommentarer:0
Emneområder:
Beskrivelse af forslaget:This International standard sets out the concepts, principles and the general structure for product data templates for products used in construction works. This general structure can be used to describe any product, e.g. in the domains of construction products, mechanical products, electrical products, plumbing products, and HVAC products. This standard gives the specification of a taxonomy model based on ISO 12006-3 Building construction -- Organization of information about construction works -- Part 3: Framework for object-oriented information, that provides a methodology for creating concepts, grouping concepts, and defining relationships between concepts. Concepts defined in this standard are representing reference documents, product types, properties, property sets, quantities, units and values, with relationships between the concepts to provide the formal description of the product type as well as its typical behavior. This structure of concepts and relationships forms the basis for a product data template. This standard describes how product data templates shall be linked to IFC classes according EN ISO 16739 – Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries, by describing the general rule for creating relations between xtdsubject and xtdproperty with Ifc entities and Ifc properties in a data dictionary based on EN ISO 12006-3 Building construction -- Organization of information about construction works -- Part 3: Framework for object-oriented information. This standard describes the general product data template structure that shall be used for developing specific product data templates based on domain and/or specific areas such as standards developed in ISO/IEC, CEN/CENELEC, ASTM, ANSI, etc.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.