Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Low-voltage electrical installations – Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment – Earthing arrangements and protective conductors
Nummer:DSF/HD 60364-5-54:2011/prA1:2019
Type:Forslag
Kilde:CLC
Udvalg:S-564
Udvalgsnavn:Elektriske installationer og beskyttelse mod elektrisk stød
Forslag udgivet:12. maj 2019
Kommentarfrist:10. jul 2019
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:Se engelsk abstract.
Beskrivelse af forslaget:IEC 60364-5-54:2011 addresses the earthing arrangements and protective conductors including protective bonding conductors in order to satisfy the safety of the electrical installation. This third edition cancels and replaces the second edition, published in 2002, and constitutes a technical revision. The main changes with respect to the previous edition are listed below: – clarification of the definition of protective conductor; – improved specification of mechanical characteristics of the earth electrode; – introduction of earth electrode for protection against electric shock and lighting protection; – annexes describing concrete-embedded foundation earth electrodes and soil-embedded earth electrode. IEC 60364-5-54:2011 has the status of a basic safety publication in accordance with IEC Guide 104.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.