Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Heat pumps with electrically driven compressors – Execution of small installations with a heat input not exceeding 25 kW
Nummer:DSF/DS 1150
Type:Forslag
Kilde:DS
Udvalg:S-221
Udvalgsnavn:Varmepumpe- og airconditionanlæg
Forslag udgivet:9. jul 2019
Kommentarfrist:8. sep 2019
Antal kommentarer:4
Beskrivelse af forslaget:Denne Danske Standard stiller krav til udførelse af eldrevne varmepumpeinstallationer med en varmeydelse til og med 25 kW til brug i boliger, fritidshuse samt mindre erhverv. Installationer af følgende typer varmepumper er omfattet af standarden:  Væske-vand  Luft-vand  Luft-luft  Ventilationsvarmepumper  Brugsvandsvarmepumper  Den eldrevne del af hybridvarmepumper. Når standarden anvendes i forbindelse med luft-luft-varmepumper, skal standarden alene følges på relevante områder. Det betyder fx, at når luft-luft-varmepumper, der kun skal opvarme et rum, installeres efter standarden, skal der ikke gennemføres en komplet varmetabsberegning for hele bygningen, ligesom der ikke skal indhentes oplysninger om varmt brugsvand samt bygningens klimaskærm mv. Denne standard stiller alene krav til selve installationsprocessen. Dokumentet omfatter ikke:  den del af en hybridvarmepumpe, der ikke er eldreven som fx gasdelen  krav til service af varmepumpeinstallationen  produktkrav til prøvning og mærkning af varmepumper  krav til varme- og køleanlæg i bygninger.
Beskrivelse af forslaget:

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.