Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Unfired pressure vessels – Part 3: Design
Nummer:DSF/EN 13445-3:2014/prA14
Type:Forslag
Kilde:CEN
Udvalg:S-132
Udvalgsnavn:Trykbærende udstyr
Forslag udgivet:25. jul 2019
Kommentarfrist:24. sep 2019
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:Denne del af denne standard angiver krav til konstruktion af ufyrede trykbeholdere omfattet af EN 13445-1:2014 og fremstillet af stål i overensstemmelse med EN 13445-2:2014. EN 13445-5:2014, anneks C, angiver krav til konstruktion af adgangs- og inspektionsåbninger, lukkemekanismer samt specielle lukningselementer.
Beskrivelse af forslaget:This Part of this European Standard specifies requirements for the design of unfired pressure vessels covered by EN 13445-1:2009 and constructed of steels in accordance with EN 13445-2:2009. EN 13445-5:2009, Annex C specifies requirements for the design of access and inspection openings, closing mechanisms and special locking elements. NOTE This Part applies to design of vessels before putting into service. It may be used for in service calculation or analysis subject to appropriate adjustment.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.