Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Specification and qualification of welding procedures for metallic materials – Welding procedure test – Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys – Amendment 2 (ISO 15614-1:2017/DAM 2:2019)
Nummer:DSF/EN ISO 15614-1:2017/prA2
Type:Forslag
Kilde:CEN
Udvalg:S-047
Udvalgsnavn:Svejsning
Forslag udgivet:2. sep 2019
Kommentarfrist:23. okt 2019
Antal kommentarer:0
Emneområder:S-047 Svejsning
Beskrivelse af forslaget:Denne standard specificerer, hvordan en foreløbig svejseprocedurespecifikation kvalificeres ved hjælp af svejsprocedureprøver. Denne standar definerer betingelserne for udførelsen af svejseprocedureprøver og gyldighedsområdet for svejseprocedurer for alle praktiske svejseoperationer inden for den række parametre, der er opstillet i pkt. 8.
Beskrivelse af forslaget:ISO 15614-1:2017 specifies how a preliminary welding procedure specification is qualified by welding procedure tests. ISO 15614-1:2017 applies to production welding, repair welding and build-up welding. ISO 15614-1:2017 defines the conditions for the execution of welding procedure tests and the range of qualification for welding procedures for all practical welding operations within the qualification of this document. The primary purpose of welding procedure qualification is to demonstrate that the joining process proposed for construction is capable of producing joints having the required mechanical properties for the intended application. Two levels of welding procedure tests are given in order to permit application to a wide range of welded fabrication. They are designated by levels 1 and 2. In level 2, the extent of testing is greater and the ranges of qualification are more restrictive than in level 1. Procedure tests carried out to level 2 automatically qualify for level 1 requirements, but not vice-versa. When no level is specified in a contract or application standard, all the requirements of level 2 apply. ISO 15614-1:2017 applies to the arc and gas welding of steels in all product forms and the arc welding of nickel and nickel alloys in all product forms.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.