Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Rolling bearings – Symbols for physical quantities AMENDMENT 1
Nummer:DSF/ISO 15241:2012/DAmd 1
Type:Forslag
Kilde:ISO
Udvalg:S-458
Udvalgsnavn:Rulningslejer
Forslag udgivet:2. sep 2019
Kommentarfrist:30. sep 2019
Antal kommentarer:0
Emneområder:S-458 Rulningslejer
Beskrivelse af forslaget:Denne internationale standard fastlægger præsentationen af symboler for fysiske størrelser (dimensioner, dimensionstolerancer, nøjagtighed, belastningsnormeringer, levetid, osv.) i forbindelse med rulningslejer. Disse symboler er primært beregnet til anvendelse i internationale standarder og ISO dokumenter vedrørende rulningslejer, men de er også velegnet til brug i andre trykte materialer, såsom håndbøger, illustrationer / tegninger og pjecer.
Beskrivelse af forslaget:This International Standard establishes the presentation of symbols for physical quantities (dimensions, dimensional tolerances, accuracy, load ratings, life, etc.) in the field of rolling bearings. These symbols are primarily intended for use in International Standards and ISO documents relating to rolling bearings, but they are also suitable for use in other printed materials, such as handbooks, illustrations/drawings and pamphlets.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.