Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Geographic information -- Preservation of digital data and metadata -- Part 2: Content specifications for earth observation data and derived digital products
Nummer:DSF/ISO/DIS 19165-2
Type:Forslag
Kilde:ISO
Udvalg:S-276
Udvalgsnavn:Geografisk information
Forslag udgivet:6. sep 2019
Kommentarfrist:2. nov 2019
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:This part of ISO 19165 extends the standard for the long-term preservation of digital geospatial data to provide details about content describing the provenance and context specific to data from missions that observe the Earth using spaceborne, airborne or in situ instruments. It also applies the ISO standards ISO 19115-1 “Metadata – Part 1: Fundamentals”, ISO 19115-2 “Metadata – Part 2: Extensions for imagery and gridded data”, and ISO 19157:2013 “Geographic information -- Data quality”.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.