Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Non-destructive testing – Acoustic emission testing – Equipment characterisation – Part 2: Verification of operating characteristics
Nummer:DSF/prEN 13477-2
Type:Forslag
Kilde:CEN
Udvalg:S-239
Udvalgsnavn:Ikke-destruktiv prøvning
Forslag udgivet:12. sep 2019
Kommentarfrist:11. nov 2019
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:This document specifies methods for routine verification of the performance of acoustic emission (AE) equipment comprising one or more sensing channels. It is intended for use by operators of the equipment under laboratory conditions. Verification of the measurement characteristics is advised after purchase of equipment, in order to obtain reference data for later verifications. Verification is also advised after repair, modifications, use under extraordinary conditions, or if one suspects a malfunction. The procedures described in this document do not exclude other qualified methods, e.g. verification in the frequency domain. These procedures apply in general unless the manufacturer specifies alternative equivalent procedures. Safety aspects of equipment for use in potentially explosive zones are not considered in this document.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.