Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Calculation of heat loss from buildings
Nummer:DS 418:2011/Till.1:2019
Type:Forslag
Kilde:DS
Udvalg:S-181
Udvalgsnavn:Termisk isolering
Forslag udgivet:17. nov 2019
Kommentarfrist:15. jan 2020
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:Standarden angiver regler for beregning af beboelsesbygningers varmetab. Beregning af konstruktionsdeles transmissionskoefficienter samt fastsættelse af materialers varmeledningsevne.
Beskrivelse af forslaget:Rules for the calculation of heat loss from buildings.The rules provide a simple and practical method for assessing heat losses, suitable for the design of requisite heating plant. For building components, they further provide af method for the calculation of design heat transmission coefficients, suitable for the assessment of appurtenant thermal insulation properties.The simplification involved in the rules depends on the assumption of steady-state

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.