Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)
Nummer:DSF/EN 62262:2002/prA1:2020
Type:Forslag
Kilde:CLC
Udvalg:V-001
Udvalgsnavn:Administrativ behandling
Forslag udgivet:10. jan 2021
Kommentarfrist:8. mar 2021
Antal kommentarer:0
Emneområder:
Beskrivelse af forslaget:Denne standard referer til klassifikationen af beskyttelsesgrader for kapslinger mod ydre mekaniske slag, når den nominelle spænding på det beskyttede udstyr ikke overstiger 72,5 kV. Denne standard gælder kun for kapslinger til udstyr, når den specifikke standard fastsætter beskyttelsesgrader af kapslingen mod mekaniske slag (omtales i denne standard som slag).
Beskrivelse af forslaget:This standard refers to the classification of the degrees of protection provided by enclosures against external mechanical impacts when the rated voltage of the protected equipment is not greater than 72,5 kV. This standard is only applicable to enclosures of equipment where the specific standard establishes degrees of protection of the enclosure against mechanical impacts (expressed in this standard as impacts).

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.