Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Specifications for particular types of winding wires – Part 84: Polyesterimide enamelled round copper wire, class 200
Nummer:DSF/prEN IEC 60317-84:2020
Type:Forslag
Kilde:CLC
Udvalg:V-001
Udvalgsnavn:Administrativ behandling
Forslag udgivet:10. jan 2021
Kommentarfrist:8. mar 2021
Antal kommentarer:0
Emneområder:
Beskrivelse af forslaget:This Part of IEC 60317 specifies the requirements of enamelled round copper winding wires of class 200 with a sole coating based on polyesterimide resin, which may be modified providing it retains the chemical identity of the original resin and meets all specified wire requirements. NOTE – A modified resin is a resin that has undergone a chemical change or contains one or more additives to enhance certain performance or application characteristics. The range of nominal conductor diameters covered by this standard is as follows: – Grade 1: 0,018 mm up to and including 3,150 mm; – Grade 2: 0,020 mm up to and including 5,000 mm; – Grade 3: 0,0250 mm up to and including 1,600 mm. The nominal conductor diameters are specified in Clause 4 of IEC 60317-0-1:2013.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.