Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Industrial platinum resistance thermometers and platinum temperature sensors
Nummer:DSF/prEN IEC 60751:2020
Type:Forslag
Kilde:CLC
Udvalg:S-565
Udvalgsnavn:Industriel automatisering
Forslag udgivet:10. jan 2021
Kommentarfrist:8. mar 2021
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:This standard specifies the requirements and resistance versus temperature relationship for indus trial platinum resistance thermometers later referred to as "thermometers" and industrial platinum resistance temperature sensors later referred to as “platinum resistors” whose electrical resistance is derived by defined function of temperature. The standard applies to platinum resistors whose temperature coefficient α, defined as R C R R ⋅ ° − = 100 0 α 100 0 , is conventionally written as α = 3,851⋅10-3 °C-1, where R100 is the resistance at t = 100 °C and R0 is the resistance at t = 0 °C. Values of temperature in this standard are in terms of the International Temperature Scale of 1990, ITS-90. Temperatures in degrees Celsius are denoted by the symbol t, except in Table A.1 where the full nomenclature t90/°C is used. The standard covers platinum resistors or thermometers for all or part of the temperature range -200 °C to +850 °C with different tolerance classes, which may cover restricted temperature ranges. For temperature/resistance relationships with uncertainties less than 0,1 °C, which are possible only for platinum resistors or thermometers with exceptionally high stability and individual calibration, a more complex interpolation equation than is presented in this standard may be necessary. The specification of such equations is outside the scope of this standard. In order for a thermometer to be compliant with this standard it shall be made from a platinum resis tor which is compliant with this standard.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.