Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): ELECTRICAL SAFETY IN LOW VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEMS UP TO 1000V AC AND 1500V DC-EQUIPMENT FOR TESTING – MEASURING AND MONITORING OF PROTECTIVE MEASURES-Part 17: Non contact voltage indicators
Nummer:DSF/prEN IEC 61557-17:2020
Type:Forslag
Kilde:CLC
Udvalg:V-001
Udvalgsnavn:Administrativ behandling
Forslag udgivet:10. jan 2021
Kommentarfrist:8. mar 2021
Antal kommentarer:0
Emneområder:
Beskrivelse af forslaget:This part of IEC 61557 defines minimum performance requirements for non-contact AC 97 voltage indicators to reduce the risk of electric shock caused by the wrong interpretation of 98 the indication for the testing person and bystanders. 99 Products designed and manufactured in accordance with this standard are for use by 100 (electrically) skilled persons only. Non-contact AC voltage indicators are not designed for 101 testing the absence of the operating voltage.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.