Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Protective clothing for firefighters – Laboratory test methods and performance requirements for wildland firefighting clothing (ISO 15384:2018)
Nummer:DSF/EN ISO 15384:2020/prA1
Type:Forslag
Kilde:CEN
Udvalg:S-336
Udvalgsnavn:Beskyttelsesbeklædning og personligt beskyttelsesudstyr
Forslag udgivet:10. jan 2021
Kommentarfrist:8. mar 2021
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:This document specifies methods of test and minimum performance requirements for personal protective clothing, designed to protect the wearer's body, except for the head, hands, and feet, that is worn during wildland firefighting and associated activities. This clothing is not intended to provide protection during fire entrapment. This document covers the general design of the garment, the minimum level of performance for the materials employed and the methods of test to determine these levels. This document is not applicable to clothing for use in situations encountered in structural firefighting (EN 469 or ISO 11999-3), rescue (ISO 18639) or where a high level of infrared radiation is expected (ISO 15538 or EN 1486), nor does this document cover clothing to protect against chemical, biological, electrical or radiation hazards. This document does not provide protection against high mechanical risks such as for protection when using chain saws.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.