Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Earth-moving machinery – Laboratory evaluations of protective structures – Specifications for deflection-limiting volume
Nummer:DSF/EN ISO 3164:2013/prA1
Type:Forslag
Kilde:CEN
Udvalg:S-381
Udvalgsnavn:Vejvedligeholdelse, vintertjenester og affaldshåndtering
Forslag udgivet:10. jan 2021
Kommentarfrist:8. mar 2021
Antal kommentarer:0
Beskrivelse af forslaget:Se engelsk abstract.
Beskrivelse af forslaget:This International Standard specifies the deflection limiting volume (DLV) to be used when performing laboratory evaluations of structures which provide protection to operators of earth-moving machinery, as defined in ISO 6165.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.