Detaljer på forslag

Forslagstitel på sprog (en): Welding, brazing, soldering, cutting, mechanical joining and adhesive bonding – Nomenclature of processes and reference numbers (ISO/DIS 4063:2020)
Nummer:DSF/prEN ISO 4063
Type:Forslag
Kilde:CEN
Udvalg:S-047
Udvalgsnavn:Svejsning
Forslag udgivet:10. jan 2021
Kommentarfrist:8. mar 2021
Antal kommentarer:0
Emneområder:S-047 Svejsning
Beskrivelse af forslaget:This International Standard establishes a nomenclature for ― welding; ― brazing, soldering and weld brazing; ― thermal cutting; ― mechanical joining; ― adhesive bonding; with each process identified by a reference number. This document is applicable for all materials where the joining processes are appropriate. NOTE – In addition to terms in English and French, two of the three official ISO languages, this International Standard gives the equivalent terms in German; these are published under the responsibility of the member body for Germany (DIN). However, only the terms given in the official languages can be considered as ISO terms.

Du kan kommentere på alle dele af dette dokument. Forslag vises i ét af to formater:

PDF-version
HTML-version

Hvis du ser indholdsfortegnelsen i venstre side, er det HTML-formatet. For at kommentere skal du åbne de enkelte afsnit ved at klikke på afsnittet i indholdsfortegnelsen.

Hvis du i stedet bliver bedt om at downloade et dokument, er det PDF-formatet. Du skal åbne dokumentet i et separat vindue og derefter kommentere ved at angive afsnitsnummer eller -tekst i "Sektion". Der er mere vejledning, når du har klikket på "Læs forslag".

For at afsende kommentar til Dansk Standard, skal du klikke på "Send kommentar" for det aktuelle afsnit.. Hvis du ønsker at arbejde videre med dine kommentarer, skal du i stedet klikke på "Gem kommentar til senere redigering".

Du kan tilføje og ændre i gemte kommentarer, men hvis du sender kommentaren, kan du ikke vende tilbage for at redigere.

Hvis du har gemte kommentarer, som ikke er afsendt, vil du, før høringsperioden udløber, blive mindet om, at du har ikke-afsendte kommentarer.